To jest stara wersja strony!


Specyfikacja działów

W opracowaniu

Szczegółowe specyfikacje zostaną przedstawione po opublikowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia ds. kategoryzacji i wdrożeniu ankiety jednostki w systemie POL-onA. DANE PODSTAWOWE

  • 1. Okres objęty ankietą
  • 2. Dane jednostki
  • 3. Informacja o Kierowniku jednostki
  • 4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu

B. DANE DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ OCENY