Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ankieta_jednostki:zakres_danych [2017/02/21 11:58]
kbodziacka
ankieta_jednostki:zakres_danych [2017/03/27 14:55]
prodzik
Linia 12: Linia 12:
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a1|1. Okres objęty ankietą]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a1|1. Okres objęty ankietą]]
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a2|2. Dane jednostki]] ​   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a2|2. Dane jednostki]] ​
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} 3. Informacja o Kierowniku jednostki+  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a3|3. Informacja o Kierowniku jednostki]]  ​
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} ​ [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a4|4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} ​ [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_a4|4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu]]
 </​list-group>​ </​list-group>​
Linia 28: Linia 28:
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_10|10. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}}[[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_10|10. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe]]
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_11|11. Członkostwo pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych,​ pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych wymienionych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,​ a także udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_11|11. Członkostwo pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych,​ pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych wymienionych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,​ a także udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych]]
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_12|12. Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_12|12. Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_13|13. Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_13|13. Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_14|14. Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_14|14. Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_15|15. Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej]]+  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_15|15. Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej]]
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_16|16. Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_16|16. Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia]]
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_17|17. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​zakres_danych:​dzial_17|17. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych]]
Linia 46: Linia 46:
   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]
   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]
-  * [[ankieta_jednostki:​reguly:​start|Reguły weryfikacji danych]] 
-  * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]] 
   * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​start|Instrukcje i wyjaśnienia]]   * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​start|Instrukcje i wyjaśnienia]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​reguly:​start|Reguły weryfikacji danych]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]]
   * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]   * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]