← Powrót

A4 - Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu A4 pobierane są z modułu Audyt (menu: Audyt > Zestawienie przeprowadzonych audytów)
Wymagane role: zobacz


Uwaga

Wykazanie danych o audycie dotyczy jednostek, które w okresie 4 kolejnych lat przed rokiem przeprowadzenia audytu otrzymały dotacje na utrzymanie potencjału badawczego w łącznej wysokości wyższej niż 1 000 000 zł.

Do ankiety jednostki pobierane są jedynie informacje o ostatnim przeprowadzonym w jednostce audycie zewnętrznym.

Specyfikacja danych

A. DANE PODSTAWOWE

Dział A4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Uwagi
audytowana jednostka (jednostka, której przeprowadzony był audyt) Brak
data przeprowadzenia audyt Brak
nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt Brak
data przekazania ministrowi sprawozdania z audytu Brak


Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - A4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.