← Powrót

A2 - Dane jednostki


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu A2 pobierane są z modułu Administracji (menu: Administracja > Instytucja)
Wymagane role: zobacz