← Powrót

A1 - Okres objęty ankietą

Daty (od, do) określają okres, za jaki jednostka chce się sprawozdać. Domyślnie przyjęto, że:

  • Data od = 01.01.2013 (lub data powstania jednostki jeśli jest ona późniejsza)
  • Data do = 31.12.2016

Korekty okresu można dokonać z poziomu części A1 ankiety > Akcja „Koryguj”Uwaga Wprowadzony okres objęty ankietą wpływa na zakres danych pobieranych do ankiety.