← Powrót

Dział 8

Rozwój kadry naukowej


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B8 ankiety jednostki pobierane są z 3 źródeł:
 1. Moduł zawiadomień (pełna nazwa: Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty)
 2. Metryczka pracownika
 3. Nowe zestawienie „WYKAZ 8 - Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w okresie objętym ankietą”

Wymagane role: zobaczReguły pobierania danych

WYKAZ 1 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w tej jednostce.

ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:

 • osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
 • nadany stopień = doktor lub doktor sztuki
 • data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne lub jednostki sprzed przekształcenia
 • status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem danych lub status = zatwierdzone przez jednostkę

WYKAZ 2 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w innej jednostce.

ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:

 • osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
 • nadany stopień = doktor lub doktor sztuki
 • data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka, która nadała stopień <> jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne lub jednostki sprzed przekształcenia
 • status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem danych lub status = zatwierdzone przez jednostkę

METRYCZKA
Do wykazu pobierane są dane z metryczki pracowników spełniające warunki:

 • osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
 • nadany stopień = doktor lub doktor sztuki
 • data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka, która nadała stopień <> jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne lub jednostki sprzed przekształcenia

DODATKOWE ZAŁOŻENIE:
Podczas pobierania danych do ankiety z systemu POL-on system kieruje się następującą zasadą:

 1. W pierwszej kolejności pobieramy dane z wykazu zawiadomień (pełna nazwa: Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty). Jest to oficjalny rejestr nadzorowany przez Ministerstwo
 2. W drugiej kolejności odwołujemy się do metryczki osoby, gdzie uczelnie wprowadzają dane.

W przypadku gdy dany stopień naukowy będzie zgodny zarówno w metryczne jak i zawiadomieniu co najmniej dwoma parametrami spośród:

 • jednostka przyznająca
 • data przyznania
 • dziedzina

system uzna, że jest to ten sam stopień i zaprezentuje jedynie jeden przyjmując założenie, że wykaz zawiadomień na większy priorytet.

WYKAZ 3 - Wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki, w tym będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę, zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki, w okresie objętym ankietą

ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:

 • osoba, której nadano stopień <> pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
 • nadany stopień = doktor lub doktor sztuki
 • data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne lub jednostki sprzed przekształcenia
 • status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem danych lub status = zatwierdzone przez jednostkę

WYKAZ 4 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki w tej jednostce

ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:

 • osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
 • nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany sztuki
 • data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne lub jednostki sprzed przekształcenia
 • status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem danych lub status = zatwierdzone przez jednostkę

WYKAZ 5 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki w innej jednostce

ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:

 • osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
 • nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany sztuki
 • data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka, która nadała stopień <> jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne lub jednostki sprzed przekształcenia
 • status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem danych lub status = zatwierdzone przez jednostkę

METRYCZKA
Do wykazu pobierane są dane z metryczki pracowników spełniające warunki

 • osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
 • nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany sztuki
 • data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka, która nadała stopień <> jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne lub jednostki sprzed przekształcenia

DODATKOWE ZAŁOŻENIE:
Podczas pobierania danych do ankiety z systemu POL-on zamierzamy kierować się następującą zasadą:

 1. W pierwszej kolejności pobieramy dane z wykazu zawiadomień (pełna nazwa: Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty). Jest to oficjalny rejestr nadzorowany przez Ministerstwo
 2. W drugiej kolejności odwołujemy się do metryczki osoby, gdzie uczelnie wprowadzają dane.

W przypadku gdy dany stopień naukowy będzie zgodny zarówno w metryczne jak i zawiadomieniu co najmniej dwoma parametrami spośród:

 • jednostka przyznająca
 • data przyznania
 • dziedzina

system uzna, że jest to ten sam stopień i zaprezentuje jedynie jeden przyjmując założenie, że wykaz zawiadomień na większy priorytet.

WYKAZ 6 - Wykaz postępowań habilitacyjnych osób niebędących pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki, w okresie objętym ankietą

ZAWIADOMIENIA
Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające warunki:

 • osoba, której nadano stopień <> pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
 • nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany sztuki
 • data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne lub jednostki sprzed przekształcenia
 • status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = zawiadomienie z kompletem danych lub status = zatwierdzone przez jednostkę

WYKAZ 7 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali tytuł naukowy profesora albo profesora sztuki

METRYCZKA
Do wykazu pobieramy dane z metryczki pracownika spełniające warunki:

 • osoba, której nadano tytuł = pracownik jednostki (pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba zatrudniona na moment nadania)
 • tytuł naukowy = profesor
 • data uzyskania zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka przeprowadzająca postępowanie = brak ograniczenia (w przypadku braku danych w raporcie prezentujemy treść „Wymaga uzupełnienia”)

WYKAZ 8 - Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w okresie objętym ankietą

WPROWADZENIE RĘCZNE
Do wykazu jednostka wprowadza dane ręcznie (moduł: Rozwój kadry naukowej - Tytuły naukowe / WYKAZ 8 - Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w okresie objętym ankietą)
Do wykazu pobieramy dane spełniające warunki:

 • data uzyskania zawiera się w przedziale: <data od ankiety; data do ankiety>
 • jednostka przeprowadzająca postępowanie = jednostka, której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne

Pobranie danych - klasyfikacja (Obszar / dziedzina)

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy obiekt posiada informację o klasyfikacji obszarów wiedzy zgodną z klasyfikacją CKSST (http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065):

 • Jeśli tak pobieramy tę klasyfikację do wykazu
 • Jeśli nie pobieramy klasyfikację „inną” wprowadzona przez użytkownika.

W przypadku braku jakiejkolwiek klasyfikacji wyświetlamy „Wymaga uzupełnienia”.

Pobranie danych - kompletność - oznacz jako gotowe (WALIDACJA KOŃCOWA)

Podczas oznaczania działu jako „Gotowy do zaraportowania” wymagane jest podanie wszystkich danych, które określa wykaz. W przypadku braku, jakiejkolwiek z informacji rekord nie jest pobierany do ankiety.

Wymagane dane:
Wykaz 1 - imię; nazwisko; data uzyskania; obszar; dziedzina

Wykaz 2 - imię; nazwisko; data uzyskania; nazwa jednostki, w której uzyskano stopień; obszar; dziedzina

Wykaz 3 - imię; nazwisko; data uchwały; obszar; dziedzina

Wykaz 4 - imię; nazwisko; data uzyskania; wiek w dniu uzyskania; obszar; dziedzina

Wykaz 5 - imię; nazwisko; data uzyskania; wiek w dniu uzyskania; nazwa jednostki, w której uzyskano stopień; obszar; dziedzina

Wykaz 6 - imię; nazwisko; data uchwały; wiek w dniu uzyskania; obszar; dziedzina

Wykaz 7 - imię; nazwisko; data uzyskania; wiek w dniu uzyskania; jednostka przeprowadzająca postępowanie (w przypadku braku w raporcie prezentujemy treść „Wymaga uzupełnienia”); obszar; dziedzina

Wykaz 8 - imię; nazwisko; data uzyskania; wiek w dniu uzyskania; obszar; dziedzina

Pobranie danych - wiek w dniu uzyskania stopnia/tytułu (wykaz 4-7)

Wartość wyliczana jest przez system na podstawie:

 1. Jeśli wprowadzono rok urodzenia: Wiek w dniu uzyskania stopnia = data nadania stopnia/tytułu (rok) - rok urodzenia
 2. w przeciwnym wypadku: Wiek w dniu uzyskania stopnia = data nadania stopnia/tytułu (rok) - (rok urodzenia obliczony na podstawie numeru PESEL)

Pobranie danych - pracownik zatrudniony w momencie nadania stopnia

Do ankiety w wykazach o których o pracownikach jednostki powinni pobierać się jedynie stopnie gdzie:

 • w momencie nadania stopnia pracownik był zatrudniony w jednostce tj. data nadania stopnia zawiera się <data od zatrudnienia, data do zatrudnienia>

w przeciwnym razie traktujemy go jako „nie-pracownika”


Uwaga

Stopnie naukowe nadane w klasyfikacji innej (klasyfikacja historyczna), która nie posiadała podziału na obszary wiedzy, klasyfikowane są w ankiecie jako Obszar niezidentyfikowany.Rozwój kadry naukowej - film szkoleniowy
Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: 8. Rozwój kadry naukowej

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.