← Powrót

B7 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki

Błędny status uprawnienie

Zgodnie z regułą R_2705 Do ankiety jednostki pobierane są uprawnienia:

  • jednostki, która składa ankietę oraz
  • jednostek podrzędnych do jednostki, która składa ankietę

status = Przyznane lub Zawieszone


Źródło poszczególnych danych