← Powrót

Dział 7

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B7 pobierane są z modułu Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych (menu: Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych > Przyznane uprawnienia (dr, dr hab.))
Wymagane role: zobacz


Reguły pobierania danych

Reguła 1. Do ankiety pobierane są uprawnienia AKTYWNE na dzień złożenia ankiety jednostki. (Status = PRZYZNANE lub Status = ZAWIESZONE)

Podwójna weryfikacja statusów uprawnień:

  • pobranie uprawnień aktywnych na dzień generowania ankiety
  • sprawdzenie czy na dzień wysłania danych uprawnienia pobrane do ankiety nadal są AKTYWNE. (Status = PRZYZNANE lub Status = ZAWIESZONE)

Reguła 2. Do ankiety jednostki pobierane są uprawnienia:

Do ankiety jednostki pobierane są uprawnienia:

  • jednostki, która składa ankietę oraz
  • jednostek podrzędnych do jednostki, która składa ankietęNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.