← Powrót

B6 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Dzieła z zakresu architektury krajobrazu

Brak autorów będących pracownikami

Zgodnie z regułą R_2655 Do ankiety pobierane są dzieła wyłącznie pracowników jednostki. Jako pracownika jednostki z kolei traktujemy osobę znajdującą się na wykazie B1 ankiety (tj. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych).

Aby sprawdzić czy reguła została spełniona należy w pierwszej kolejności uzupełnić dział B1 ankiety. Jeśli na wykazie B1 oraz na liście autorów(Szczegóły dzieła> „Autorzy”) znajduje się ta sama osoba warunek został spełniony.


Źródło poszczególnych danych