← Powrót

Dział 6

Dzieła z zakresu architektury krajobrazu


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B6 pobierane są z modułu Dzieła architektoniczne lub wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu (menu: Dzieła architektoniczne lub wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu > Wykaz dzieł architektonicznych lub wzorniczych oraz dzieł z zakresu architektury krajobrazu)
Wymagane role: zobaczSłownik rodzaju dzieła architektonicznegoDzieła z zakresu architektury krajobrazu - film szkoleniowyCzasowy spis treści:

  • 17:22: Opis interfejsu/instrukcja
  • 18:50: Dane pobierane do ankiety jednostki
  • 19:15: Import danych
  • 20:35: Dopisywanie danych do już istniejących danychNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 6. Dzieła z zakresu architektury krajobrazu

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.