← Powrót

Masowy import danych dzieł artystycznych poprzez plik.xls - instrukcja


Uwaga

Możliwość masowego zasilania danymi dzieł artystycznych poprzez pliki .xls jest w trakcje realizacji i udostępniony zostanie w przyszłych wersjach systemu. Szczegółowy harmonogram prac dostępny na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/harmonogram.


Szablon importu

Szblon importy - dzieła artystyczne

UWAGI OGÓLNE

 1. Do pliku pobieramy wszystkie osiągnięcia artystyczne jednostki i jednostek podrzędnych, dla których jednostki te określone są jako edytorzy dzieła. Dane posortowane według tytułu dzieła.
 2. Dane z przyrostkiem _UID służą wyłącznie do identyfikacji obiektu (dzieła, autora, miejsca, nagrody, kolekcji) i nie podlegają edycji poprzez plik (kolumny z danymi oznaczone szarym kolorem).
  • Uwaga Korekta _UID spowoduje, że dane nie zostana zaimportowane
  • Uwaga W przypadku usunięcia _UID dane zostaną dodane jako nowe
 3. Aby dodać dzieło artystyczne, należy w nowym wierszu wprowadzić jego dane (bez _UID) w częściach:
  • Dane dzieła
  • Dane jednostki
  • Autorzy z instytucji
  • Miejsca
  • Nagrody (jeśli jest)
  • Prestiżowa kolekcja (jeśli jest)
 4. W celu dodania wielu informacji dotyczących dzieła (autorzy, miejsca, nagrody, kolekcje) należy wstawić pusty wiersz pod rekordem danych dzieła i dopisać w nim powiązane informacje. Puste dane w kolumnach Dane dzieła oznaczać będą, iż informacje dotyczą tego samego dzieła co wiersz poprzedni.
 5. Aby skorygować już wprowadzone dane należy we właściwej komórce zmienić informacje. System na podstawie _UID skoryguje je w POL-on.
 6. Aby usunąć informacje powiązane z dziełem należy dla danej części przy właściwym _UID usunąć wszystkie informacje.
 7. Aby usunąć całe dzieło należy dla danego wiersza/wierszy z właściwym Dzieło_UID dzieła usunąć wszystkie informacje (pozostaje jedynie Dzieło_UID)
 8. Dla pól oczekujących wartości Tak/Nie w przypadku braku informacji system uzna wartość jako Nie
 9. Wszystkie obowiązkowe dane muszą zostać wprowadzone. W przeciwnym razie import się nie powiedzie.Podsumowując:

 • Brak wartości w polu _UID dzieła, które już jest w bazie spowoduje, że system odczyta to jako dodanie nowych informacji.
 • Istnienie w wierszu samej wartości _UID bez pozostałych danych system odczyta jako usunięcie informacji.INSTRUKCJA DZIAŁANIA

1. W pierwszej kolejności należy pobrać szablon importu. Szablon będzie inicjalnie uzupełniony danymi znajdującymi się w bazie
Ścieżka dostępu:

 • Osiągnięcia artystyczne > Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki >
 • Ankieta jednostki > Ankieta jednostki > B4. Dzieła artystyczne >2. Następnie plik powinien zostać skorygowany i wgrany do pliku za pomocą akcji:W przypadku błędów podczas importu system zasygnalizuje stan i umożliwi pobranie pliku z błędami, które opisane są w formie komunikatów w odpowiednich komórkach arkusza.

PRZYKŁADY

Z systemu wyeksportowano następujący plik: Szablon importuZ zawartości pliku wynika, że w w systemie dla jednostki istnieją 2 dzieła artystyczne:

 1. „ 50 rocznica śmierci Xawerego Dunikowskiego”, dla którego wskazano:
  • 3 autorów
  • 2 miejsca
  • 2 nagrody
  • 3 prestiżowe kolekcje
 2. Rzeźba wizualna
  • 1 autor
  • 1 miejsce
  • 0 nagród
  • 0 prestiżowych kolekcjiDodanie nowego dzieła

Aby dodać nowe dzieło należy wprowadzić wszystkie wymagane dane w nowym wierszu pozostawiając pola Dzieło_UID puste.Korekta wprowadzonych danych dzieła

Aby skorygować dane wprowadzonego dzieła należy zmodyfikować wartość we właściwej komórce.Usunięcie dzieła

Aby usunąć dzieło należy pozostawić identyfikator dzieła (Działo_UID) i usunąć wszystkie dane z pozostałych kolumn powiązanych z dziełem.Dodanie nowego autora

Aby dodać nowego autora należy wprowadzić wszystkie wymagane dane w nowym wierszu pozostawiając pola Autor_UID puste. Puste powinny zostać również informacje o dziele, którego dotyczy. System rekord przypisuje do ostatniego określonego dzieła (ostatni poprzedzający niepusty rekord).Usunięcie autora

Aby usunąć autora należy pozostawić identyfikator autora (Autor_UID) i usunąć wszystkie dane z pozostałych kolumn określających autora.Korekta nagrody

Aby skorygować dane wprowadzonej nagrody dla dzieła należy zmodyfikować wartość we właściwej komórce (pozostawiając odpowiedni identyfikator (Nagroda_UID).


Uwaga

Powyższe przykłady:
 • Dodanie nowego autora
 • Usunięcie autora
 • Korekta nagrody

dotyczą również pozostałych informacji powiązanych z dziełem:

 • Autorzy
 • Miejsca
 • Nagrody
 • Prestiżowe kolekcje