← Powrót

B4 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Dzieła artystyczne

Brak Rodzaju dzieła zgodnego ze słownikiem ankiety jednostki

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych dzieła artystyczne podzielone zostały na wykazy zgodnie z ich rodzajami opisanymi w tym rozporządzeniu. W systemie POL-on istnieje zatem konieczność przy porządkowania dzieła do odpowiedniej klasyfikacji (pole „Rodzaj dzieła (Ankieta jednostki)). Bez wspomnianego przyporządkowania dane nie zostaną pobrane do ankiety.


Brak twórców będących pracownikami jednostki

Zgodnie z regułą R_2738 dzieła artystyczne prezentują się na liście do ankiety tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden autor jest pracownikiem wykazanym na liście pracowników jednostki. Jako pracownika jednostki z kolei traktujemy osobę znajdującą się na wykazie B1 ankiety (tj. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych).

Aby sprawdzić czy reguła została spełniona należy w pierwszej kolejności uzupełnić dział B1 ankiety. Jeśli na wykazie B1 oraz na liście autorów(Szczegóły dzieła> zakładka „Autorzy”) znajduje się ta sama osoba warunek został spełniony


Źródło poszczególnych danych