← Powrót

Dział 4

Dzieła artystyczne


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B4 pobierane są z modułu Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki (menu: Osiągnięcia artystyczne > Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki)
Wymagane role: zobaczNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyMasowy import danych poprzez plik.xls

Jednostka posiada możliwość edycji danych wprowadzonych dzieł artystycznych za pomocą plików .xls. Konieczne jest zamieszczanie danych według zdefiniowanego szablonu oraz określonych reguł importowych. Niezbędne informacje opisano na stronie z Instrukcją importu.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 4. Dzieła artystyczne

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.