← Powrót

Dział 3

Działalność innowacyjna


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B3 pobierane są z modułu Patentów i praw ochronnych (menu: Patenty i dokonania > Patenty i prawa ochronne)
Wymagane role: zobaczNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyDziałalność innowacyjna - film szkoleniowyCzasowy spis treści:

  • Start: Opis interfejsu/instrukcja
  • 5:25: Dane pobierane do ankiety jednostki/Przyczyny braków danych
  • 17:22: Dzieła architektoniczne lub wzornicze oraz Dzieła z zakresu architektury krajobrazu (B5 i B6)Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 3. Działalność innowacyjna

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.