← Powrót

Dział 2

Publikacje naukowe i monografie naukowe


Źródło danych i wymagane role

Źródłem danych dla działu 2 ankiety jednostki jest system Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) - https://pbn.nauka.gov.pl
Wymagane role: zobaczReguły pobierania danych do ankiety

Wykaz 1a) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

§ 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
części A – zawierającej tytuły czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach;

WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = publikacja
 • czasopismo na wykazie A
 • materiał konferencyjny = NIE

Wykaz 1b) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia

§ 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
części B – zawierającej tytuły krajowych czasopism naukowych, których wydawcy działają zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. z późn. zm. )), nieuwzględnionych w części A lub C, wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach;

WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = publikacja
 • czasopismo na wykazie B
 • materiał konferencyjny = NIE

Wykaz 1c) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia

§ 16 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
części C – zawierającej tytuły czasopism naukowych nieuwzględnionych w części A, ujętych w wiodących, indeksowanych międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, innych niż w pkt 1, właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach.

WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = publikacja
 • czasopismo na wykazie C
 • materiał konferencyjny = NIE

Wykaz 1d) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia

§ 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
recenzowane publikacje naukowe w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 16 ust. 1;
§ 16 ust. 1 - mowa o wykazach A, B i C

WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = publikacja
 • język publikacji <> polski
 • objętość publikacji >= 0.5
 • czasopismo nie znajduje się na żadnym z wykazów: A, B, C
 • materiał konferencyjny = NIE

Wykaz 1e) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia

§ 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia
publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym;

1. WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = publikacja
 • materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o konferencji)
 • Web of Science Core Collection = Tak

2. WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = monografia
 • materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o konferencji)
 • Web of Science Core Collection = Tak

3. WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = rozdział
 • materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o konferencji)
 • Web of Science Core Collection = Tak

Wykaz 2a) monografii naukowych

WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = monografia
 • materiał pokonferencyjny = NIE (nie występuje sekcja konferencji)
 • objętość monografii >= 6 arkuszy albo objętość monografii >= 0.5 arkuszy (jeśli mapa)

brak danych _size traktujemy jako 0

Wykaz 2b) rozdziałów w monografiach naukowych

WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = rozdział
 • materiał pokonferencyjny = NIE (nie występuje sekcja konferencji)
 • objętość rozdziału >= 0.5 arkuszy lub objętość rozdziału >= 0.25 arkuszy jeśli hasło encyklopedyczne lub słownikowe

brak danych _size traktujemy jako 0

Wykaz 3 wykaz monografii naukowych proponowanych przez jednostkę do uznania za dzieła wybitne

3) wykaz monografii naukowych proponowanych przez jednostkę do uznania za dzieła wybitne.

WARUNKI (łącznik AND):

 • rodzaj = rozdział LUB monografia
 • materiał pokonferencyjny = NIE
 • dzieło wybitne = TAK

dzieło wybitne = TAK gdy: W celu pobrania danych do ankiety jako dzieło wybitne sprawdzamy czy oznaczono dzieło jako wybitne:

 • jeśli nie jest oznaczone jako wybitne - nie bierzemy danych pod uwagę
 • jeśli jest oznaczone ale nie ma nagród lub uzasadnienia - nie bierzemy pod uwagę
 • jeśli jest oznaczone i ma co najmniej jedną nagrodą lub uzasadnienia - bierzemy pod uwagęCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: 2. Publikacje naukowe i monografie naukowe

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.