← Powrót

B18 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Aplikacje produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce dokonane przez inne podmioty

Jednostka potwierdzająca = jednostka, która składa ankietą

Zgodnie z regułą R_2383:
Do ankiety jednostki pobierane są aplikacje zgodnie z warunkami:

  • data przekazania produktu zawiera się w zakresie dat ankiety <data od; data do>
  • jednostka potwierdzająca <> jednostki, której dotyczy ankieta lub jej jednostek podrzędnych

Dlatego też do ankiety nie są pobierane aplikacje, gdzie jednostką potwierdzającą jest jest jednostka, która składa ankietę lub jej jednostki podrzędne.


Źródło poszczególnych danych