← Powrót

B17 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych

Brak środków finansowych

Zgodnie z regułą R_2605 - W przypadku gdy dla wdrożenia nie określono przychodów, wdrożenie nie jest pobierane do ankiety.

Dane można uzupełnić z poziomu: Szczegółu produktu > zakładka: Wdrożenia > link: Przejdź do szczegółów (w kolumnie : Powiązane jednostki > akcja: Zarządzaj przychodami.


Pozostałe braki danych

Zgodnie z regułą R_2385:
Brak kompletności uznajemy w przypadku wartości pustej dla wymaganych danych wchodzących w zakres ankiety. W oparciu o regułę R_2384. W przypadku braku danych wdrożenie nie jest pobierane

Wykaz 1 - Dane brane pod uwagę, w przypadku gdy inny podmiot jest podmiotem wdrażającym:

 • nazwa zadania badawczego
 • obszar wiedzy (dla jednostki niejednorodnej)
 • nazwa produktu
 • opis sposobu wdrożenia
 • podmiot wdrażający
 • przychody jednostki (musi być wartość przynajmniej w jednym roku budżetowym)
 • data przekazania produktu
 • forma prawna przekazania produktu
 • załączniki (co najmniej jeden plik)


Wykaz 2 - Dane brane pod uwagę, w przypadku gdy jednostka jest podmiotem wdrażającym:

 • nazwa zadania badawczego
 • obszar wiedzy (dla jednostki niejednorodnej)
 • nazwa produktu
 • opis wdrożenia
 • przychody jednostki (musi być wartość przynajmniej w jednym roku budżetowym)


Źródło poszczególnych danych