← Powrót

Dział 17

Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B17 pobierane są z modułu Patenty i dokonania (menu: Patenty i dokonania > Wdrożenia)
Wymagane role: zobacz

Załączniki na nośnikach danych

Zgodnie z komunikatem: (Przejdź do komunikatu) na nośnikach można przekazać faktury. W ramach wdrożeń należy wskazać również kartę wdrożenia. Karta wdrożenia ta musi być załączona w systemie.


Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskimNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 17. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.