← Powrót

Dział 16

Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B16 ankiety jednostki pobierane są z modułu „Czasopisma wydawane przez jednostki naukowe”.
Wymagane role: zobaczReguły pobierania danych

Pobranie danych

Do ankiety pobierane są czasopisma:

  • posiadające określony identyfikator określający wykaz gdzie jest to wykaz A lub C
  • data wydawania czasopisma zawiera się w okresie ankietyNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: 16. Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.