← Powrót

B15 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej

Za duża liczba osiągnięć

Zgodnie z regułą R_2649: Do ankiety pobranych zostanie nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć jednostki.
Jednostka uznana za niejednorodną, zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia, przedstawia nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć w każdym obszarze wiedzy, w którym prowadzi działalność naukową lub artystyczną.


Źródło poszczególnych danych