← Powrót

Dział 15

Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B15 pobierane są z modułu Najważniejsze osiągnięcia (menu: Najważniejsze osiągnięcia > Zestawienie najważniejszych osiągnięć jednostki)
Wymagane role: zobaczNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 15. Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.