← Powrót

B14 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej

Brak środków finansowych

Zgodnie z regułą R_3001 - W przypadku gdy dla efektu nie określono przychodów, efekt nie jest pobierany do ankiety.

Dane można uzupełnić z poziomu: Szczegółu produktu > zakładka: efekty praktyczne > link: Przejdź do szczegółów (w kolumnie : Powiązane jednostki > akcja: Zarządzaj przychodami. Przejdź do scenariusza


Źródło poszczególnych danych