← Powrót

B13 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej

Infrastruktura oznaczona jako strategiczna

Pomimo, że infrastruktura została oznaczona w systemie jako strategiczna nie zostanie ona automatycznie pobrana do ankiety. W ankiecie znajdą się jedynie te infrastruktury, które zostaną określone w ramach zestawienia Infrastruktura > Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej. Na zestawieniu tym istnieje możliwość (podczas Dodania nowej pozycji) pobrania z infrastruktur określonych już w systemie i oznaczonych jako strategiczna.


Źródło poszczególnych danych