← Powrót

Dział 13

Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B13 pobierane są z modułu Infrastruktura (menu: Infrastruktura > Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej)
Wymagane role: zobaczNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 13. Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.