← Powrót

B12 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości

Wdrożony system jakości nie jest międzynarodowy

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych w ankiecie jednostki uwzględniane będą jedynie międzynarodowe systemy jakości


Źródło poszczególnych danych