← Powrót

Dział 12

Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B12 pobierane są z modułu:
  • Laboratoria i aparatura (menu: Laboratoria i aparatura > Zestawienie laboratoriów badawczych )
  • Wdrożone systemy jakości (menu: Administracja > Instytucja > Wdrożone systemy jakości )

Wymagane role: zobaczNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 12. Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.