← Powrót

B10 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe

Brak danych w polu 'Środki wydatkowane przez jednostkę w okresie objętym ankietą [PLN]'

Wartość w polu „Środki wydatkowane przez jednostkę w okresie objętym ankietą [PLN]” jest wyliczana jako suma środków w podziale na lata, które wchodzą w okres ankiety. Najprawdopodobniej wartość ta została uzupełniona jako środki ogółem. Konieczne jest jednak podanie ich w podziale na lata.

Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Jednostki realizujące projekt > Koszty poniesione [PLN] > Pokaż w podziale na lata > Zarządzaj środkami

Brak danych w polach: 'Dominujący obszar wiedzy'

Pomimo, że obszar/y wiedzy zostały określone w szczegółach projektu konieczne jest wskazanie tego dominującego w kontekście właściwej ankiety jednostki.

Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Zestawienie > Przejdź do edycji > Dominujący obszar wiedzy (scenariusz: Dział 10 - Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe)

Brak danych w polach: 'Rok przyznania środków finansowych'

„Rok przyznania środków finansowych” jest nową informacją wprowadzoną na potrzeby ankiety. Do tej pory jednostki nie miały obowiązku i możliwości wprowadzenia tej danej do systemu.

Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Zestawienie > Przejdź do edycji > Rok przyznania środków finansowych (scenariusz: Dział 10 - Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe)

Źródło poszczególnych danych