← Powrót

Dział 10

Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B10 pobierane są z modułu Projekty naukowe.
Wymagane role: zobaczOperacje związane z działem


Masowy import danych - automatyczne przypisanie obszaru

Reguła: Automatyczne przypisanie obszaru wiedzy odbywa się jedynie w przypadku gdy:

 • istnieje tylko jeden obszar określony dla projektu określony w module projektów naukowych (zakładka Dane podstawowe)


Edycja danych

Pola:

 • Dominujący obszar wiedzy
 • Rok przyznania środków finansowych

dostępne są do edycji poprzez: Projekty naukowe > Wykaz projektów naukowych > akcja „Przejdź do edycji”
Kolumny z polami do edycji zostały oznaczone na zielono.
 • Środki finansowe przyznane na realizację projektu w latach, których dotyczy ankieta:

dostępne są do edycji poprzez kliknięcie ( z poziomu zestawienia lub z poziomu edycji zestawienia) w numer projektu (1), który przenosi do zestawienia danych projektu. Na zestawieniu danych projektu należy wybrać zakładkę „Jednostki realizujące projekt”(2). W dostępnym zestawieniu należy kliknąć w „Szczegóły”(3) znajdujące się w kolumnie „Instytucja/Jednostka” a następnie w tej samej kolumnie pojawi nam się opcja „Pokaż w podziale na lata” (4), która po kliknięciu pokaże przycisk „Zarządzaj środkami”(5). Po kliknięciu w przycisk „Zarządzaj środkami” pojawi się okienko do edycji środków.Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietyProjekty naukowe - film szkoleniowyCzasowy spis treści:

 • Start: Pomoc ankiety jednostki
 • 8:20: Opis interfejsu/instrukcja (10:30 kontekst logowanie)
 • 13:35: Edycja danych o projektach
 • 16:55: Edycja danych dominujący obszar wiedzy i rok przyznania środków finansowych
 • 17:47: Automatyczne przypisanie obszaru wiedzy
 • 19:18: Dane pobierane do ankiety
 • 19:41: Uzupełnienie brakujących danych (22:29 przyczyna braku środków finansowych na zestawieniu)
 • 24:15: Edycja środków finansowych przyznanych na realizacje projektuCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: FAQ-Najczęściej zadawane pytania - 10. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.