← Powrót

B1 - Najczęstsze powody braków danych w raportach ankiety


Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

Oświadczenie złożone w roku na ten sam rok

Zgodnie z regułą R_2907 oświadczenia złożone w tym samym roku którego dotyczą nie są brane pod uwagę. Dane oświadczenia w związku z tym powinny zostać poprawione.

Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Szczegóły pracownika (metryczka pracownika) > zakładka: Zatrudnienie > zakładka: Podstawowe warunki zatrudnienia

Jednostka w danym roku nie składała wniosku o dotację

Zgodnie z regułą R_2540 w przypadku gdy jednostka nie składała wniosku o dotację do B1 pobierani są pracownicy, którzy:

  • są pracownikami badawczo-rozwojowymi (pracownik był oznaczony jako B+R według stanu na 31.12.RRRR)
  • posiadają aktywne zatrudnienie na dzień 31.12.RRRR (rok, dla którego nie złożono wniosku)

powiązanie z jednostką brane jest na podstawie pola „Powiązana jednostka”. Oświadczenie w tym przypadku nie są uwzględniane (dla danego roku)

Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Szczegóły pracownika (metryczka pracownika) > zakładka: Zatrudnienie > zakładka: Podstawowe warunki zatrudnienia > akcja: Koryguj warunki zatrudnienia > pole: Powiązana jednostka

Jednostka w danym roku przekształciła się

Zgodnie z regułą R_2784 w przypadku gdy jednostka uległa przekształceniu do B1 pobierani są pracownicy, którzy:

  • są pracownikami badawczo-rozwojowymi (pracownik był oznaczony jako B+R według stanu na 31.12.RRRR)
  • posiadają aktywne zatrudnienie na dzień przekształcenia

powiązanie z jednostką brane jest na podstawie pola „Powiązana jednostka”. Oświadczenie w tym przypadku nie są uwzględniane (dla danego roku)

Informacje możliwe do uzupełnienia z poziomu: Szczegóły pracownika (metryczka pracownika) > zakładka: Zatrudnienie > zakładka: Podstawowe warunki zatrudnienia > akcja: Koryguj warunki zatrudnienia > pole: Powiązana jednostka

Przekształcenia opisano na stronie: Raportowanie dorobku jednostek przekształconych

Obszary kosztochłonności

W ramach obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin, w ramach których swoją działalność prowadzi pracownik naukowy w systemie POL-on możliwe było wskazanie dziedzin z obszaru kosztochłonności. Obszar ten jednak nie jest uwzględniany w ankiecie jednostki.

Aby na potrzeby ankiety wskazać dominującą dyscyplinę należy w pierwszej kolejności określić dla pracownika właściwą dyscyplinę zgodną z obecnie obowiązująca klasyfikacją Przejdź do klasyfikacji. Po wskazaniu danych dla pracownika możliwe będzie wybranie tej wartości na potrzeby ankiety jednostki.

Źródło poszczególnych danych