← Powrót

Dział 1

Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych


Źródło danych i wymagane role

Dane do ankiety jednostki w ramach działu B1 pobierane są z modułu Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N (menu: Pracownicy > Działalność B+R > Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N)
Wymagane role: zobaczNajczęstsze powody braków danych w raportach ankiety

Braki danych w raporcie generowanym na potrzeby ankiety jednostki są skutkiem nie spełnienia warunków pobierania danych.
Wszystkie reguły weryfikacji zostały opisane na stronach pomocy (Reguły weryfikacji danych).
Uwaga Najczęstsze z nich zostały opisane odrębnym artykule : Najczęstsze powody braków danych w raportach ankietySpecyfikacja danych

Dział 1 - Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

Rozporządzenie o przyznaniu kategorii Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Uwagi
imiona Dostępny
nazwisko Dostępny
stopień albo tytuł naukowy albo stopień albo tytuł w zakresie sztuki Dostępny
data uzyskania stopnia lub tytułu Dostępny
obszar wiedzy Brak
dziedzina nauki lub sztuki Brak
dyscyplina naukowa lub artystyczna Brak
numer PESEL, a w przypadku jego braku – seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i kraj jego wydania Dostępny
wymiar czasu prasy Dostępny
stanowisko Dostępny
data zatrudnienie Dostępny
data rozpoczęcia zakończenia Dostępny
data złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 4c ust. 11 ustawy Dostępny
wyjaśnienie, o którym mowa w § 13 ust. 5 rozporządzenia BrakKryteria doboru danych oraz reguły weryfikacji ich poprawności z punktu widzenia działu B1 ankiety jednostki


Pobierz

Uwaga W przypadku jednostek przekształconych gdy pobierany jest stan pracowników na 31 grudnia danego roku powiązanie pracownika z jednostką brane jest pod uwagę na podstawie pola „Powiązana jednostka”. Pole znajduje się w szczegółach warunków zatrudnienia.

Przejdź aby zobaczyć wszystkie reguły weryfikacji danych ankiety jednostkiOperacje związane z działem

Edycja danych

Pola:

  • Dominujący obszar wiedzy, dziedzina i dyscyplina,
  • Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy

dostępne są do edycji jedynie poprzez: Pracownicy > Działalność B+R > Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N > akcja „Przejdź do edycji”

Masowa edycja danych - automatyczne przypisanie obszaru

Uwaga Automatyczne przypisanie obszaru wiedzy odbywa się jedynie w przypadku gdy:

  • istnieje tylko jeden obszar, dziedzina, dyscyplina określona dla pracownika jako dominująca
  • istnieje tylko jeden obszar, dziedzina, dyscyplina określona dla pracownika

Istniejące obszary, dziedziny i dyscypliny pobierane są z metryczki pracownika (Dane powiązane z działalnością badawczo-rozwojową > Dziedzina i dyscyplina powiązana z działalnością badawczo-rozwojową)Dział B1 Ankiety jednostki - film szkoleniowyCzasowy spis treści:

  • Start: Opis interfejsu/instrukcja
  • 8:30: Edycja danych (dominujący obszar/dziedzina/dyscyplina oraz wykluczenie z N0)
  • 10:52: Generowanie raportu N
  • 15:04: Dane pobierane do ankiety (zestawienie pracowników uwzględnianych w ankiecie)
  • 16:55: Znaczenie ikon widocznych na zestawieniu
  • 19:42: Edycja danychPowiązane instrukcje i wyjaśnieniaCzęsto zadawane pytania

Często zadawane pytania dostępne na stronie: 1. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

Prosimy o zgłaszanie nowych pytań poprzez Elektroniczny system zgłoszeń systemu POL-on wskazując kategorię „Ankieta Jednostki”.