Wersja 9.0

Harmonogram aktualizacji systemów POL-on / PBN na potrzeby ankiety jednostki: W terminie 24.11 udostępniona zostanie wersja 9.0 systemu POL-on zawierająca pierwszą wersję ankiety jednostki (tryb edycji i podglądu wybranych działów bez możliwości wysłania) . W ramach zaktualizowanego oprogramowania dostarczymy następujące funkcjonalności:

 • Główne menu ankiety z podziałem na działy i integracją z poszczególnymi modułami systemu POL-on wchodzącymi w skład ankiety, dla których występuje pokrycie większości informacji w obecnej wersji systemu (na podstawie załączonej analizy porównawczej);
 • System uprawnień do obsługi ankiety, w tym rola administratora ankiety w jednostce;
 • Możliwość zainicjowania nowej ankiety jednostki w wersji roboczej;
 • Zestaw raportów PDF/XML umożliwiających podgląd danych zakwalifikowanych z poszczególnych modułów systemu POL-on do poszczególnych działów ankiety w zakresie części B:
  • Dział 1: Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Dział 3: Działalność innowacyjna
  • Dział 4: Dzieła artystyczne
  • Dział 5: Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)
  • Dział 6: Dzieła architektoniczne lub wzornicze (w grupie nauk o życiu)
  • Dział 7: Uprawnienia do nadawania stopni
  • Dział 10: Międzynarodowe i krajowe projekty
  • Dział 13: Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury
  • Dział 16: Wykaz wydawanych przez jednostkę naukową czasopism naukowych
  • Dział 17: Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Dział 18: Aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dokonane przez inne podmioty
 • Nowe moduły na potrzeby zbierania danych do ankiety jednostki:
  • Dzieła architektoniczne i wzornicze
  • Aplikacje wyników badań
  • Najważniejsze osiągnięcia jednostki
 • Rozszerzone interfejsy systemu POL-on dla potrzeb ankiety jednostki:
  • Zestawienie złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N;
  • Masowa edycja oświadczeń o zaliczeniu do liczby N
  • Czasopisma wydawane przez jednostkę
  • Dzieła artystyczne
  • Działalność innowacyjna (patenty i prawa ochronne)
  • Wdrożenia wyników badań
 • Udostępnienie informacji o wnioskach na dotację statutową z lat 2013-2016 z systemu OSF ( data złożenia wniosku oraz liczba pracowników z wniosku)

W grudniu planujemy wdrożenie zmian w zakresie:

 • Rozbudowy systemu PBN do potrzeb kategoryzacji;
 • Raportu XML/PDF z działu 2 ankiety;
 • Raportu symulacji wyliczenia liczby N;
 • Masowego zasilania działów „dzieła architektoniczne lub wzornicze”;
 • Masowego interfejsu do wykluczania pracowników z N0 oraz wskazywania dziedziny / dyscypliny dominującej w okresie objętym ankietą;
 • Rozszerzenie modułu Projekty naukowe o dodatkowe atrybuty na potrzeby kategoryzacji;

Oprogramowanie będzie wdrażane równolegle na środowisku produkcyjnym i testowym (https://polon-demo.opi.org.pl/) .