Ankieta jednostki opracowana została w oparciu o podpisane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154). Zakres danych Ankiety, który będzie zgodny z obszarem określonym przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, będzie pochodził bezpośrednio z systemu POL-on. Działanie to ma na celu ograniczenie konieczności wprowadzania przez Państwa ponownie zaraportowanych już do POL-on informacji.

Przejdź do systemu POL-onOgólne zasady funkcjonowania ankiety

 • Ankietę jednostki naukowej może złożyć wyłącznie jednostka, która została zarejestrowana w systemie POL-on
 • Rejestracja jednostki (wprowadzenie jej do systemu POL-on) prowadzona jest przez pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy nadają jednemu z pracowników jednostki rolę INST_ADM (dla jednostek szkół wyższych) oraz INST_NAUK_ADM (dla jednostek naukowych - patrz:Rejestracja w systemie POL-on). Rola ta umożliwia zarządzanie danymi jednostki oraz przyznawanie praw użytkownikom z tej jednostki.
 • Złożyć (stworzyć) ankietę jednostki może jedynie ta jednostka, która została określona jako jednostka naukowa 1).
 • Wszystkie czynności związane ze stworzeniem i złożeniem ankiety może przeprowadzić tylko użytkownik posiadający w systemie rolę INST_OCENA_PARAMETRYCZNA nadaną w kontekście danej jednostki lub całej instytucji.Podstawy prawne oraz inne materiały

Lp Nazwa dokumentu Miejsce przechowywania
1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych treść rozporządzenia
2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce treść rozporządzenia


Pobierz specyfikację dostępności danych POL-on/PBN w Ankiecie JednostkiPodstawy prawne - omówienie - filmy


Realizacja modułu w systemie POL-on - filmCzasowy spis treści:

 • 0:55: Założenia
 • 16:30: Rola INST_OCENA_PARAMETRYCZNA - uprawnieniaWszystkie filmy szkoleniowe dotyczące Ankiety jednostki:


Wprowadzenie teoretyczne:

Praktyczna realizacja modułu w systemie:

 • Odcinek 1 (20:20) Założenia ogólne i sposób realizacji modułu w systemie.
 • Odcinek 2 (21:06) Informacje ogólne i część A ankiety
 • Odcinek 3 (20:29 Wykaz pracowników i obliczanie N
 • Odcinek 4 (22:54) Działalność innowacyjna, działa architektoniczne i wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu - masowy import danych
 • Odcinek 5 (28:36) Projekty naukowe
 • Odcinek 6 (19:43) Rozwój kadry naukowej
 • Odcinek 7 (19:30) Mobilność i członkostwo pracowników jednostki
 • Odcinek 8 (25:34) Jednostki przekształcone
 • Odcinek 9 (23:10) Uprawnienia do nadawania stopni naukowych, udział w tworzeniu infrastruktury strategicznej, najważniejsze osiągnięcia jednostki w okresie objętym ankietą
 • Odcinek 10 (29:35) Efekty praktyczne, wdrożenia i aplikacje
 • Odcinek 11 (19:31) Laboratoria badawcze, wydawane czasopisma naukowe
 • Odcinek 12 (22:31) Publikacje i monografie naukowe
 • Odcinek 13 (19:19) Dzieła artystyczne, wysyłanie ankiety

1)
Pole powinno być zaznaczone wyłącznie wtedy, jeśli jednostka prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz spełnia definicję jednostki naukowej zawartą w Ustawie o zasadach finansowania nauki