Ankieta jednostki opracowana została w oparciu o podpisane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154). Zakres danych Ankiety, który będzie zgodny z obszarem określonym przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, będzie pochodził bezpośrednio z systemu POL-on. Działanie to ma na celu ograniczenie konieczności wprowadzania przez Państwa ponownie zaraportowanych już do POL-on informacji.

Przejdź do systemu POL-onOgólne zasady funkcjonowania ankiety

  • Ankietę jednostki naukowej może złożyć wyłącznie jednostka, która została zarejestrowana w systemie POL-on
  • Rejestracja jednostki (wprowadzenie jej do systemu POL-on) prowadzona jest przez pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy nadają jednemu z pracowników jednostki rolę INST_ADM (dla jednostek szkół wyższych) oraz INST_NAUK_ADM (dla jednostek naukowych - patrz:Rejestracja w systemie POL-on). Rola ta umożliwia zarządzanie danymi jednostki oraz przyznawanie praw użytkownikom z tej jednostki.
  • Złożyć (stworzyć) ankietę jednostki może jedynie ta jednostka, która została określona jako jednostka naukowa 1).
  • Wszystkie czynności związane ze stworzeniem i złożeniem ankiety może przeprowadzić tylko użytkownik posiadający w systemie rolę INST_OCENA_PARAMETRYCZNA nadaną w kontekście danej jednostki lub całej instytucji.Podstawy prawne oraz inne materiały

Lp Nazwa dokumentu Miejsce przechowywania
1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych treść rozporządzenia
2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce treść rozporządzenia


Pobierz specyfikację dostępności danych POL-on/PBN w Ankiecie JednostkiPodstawy prawne - omówienie - filmy


Realizacja modułu w systemie POL-on - filmCzasowy spis treści:

  • 0:55: Założenia
  • 16:30: Rola INST_OCENA_PARAMETRYCZNA - uprawnienia1)
Pole powinno być zaznaczone wyłącznie wtedy, jeśli jednostka prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz spełnia definicję jednostki naukowej zawartą w Ustawie o zasadach finansowania nauki