To jest stara wersja strony!


Wersje systemu SEDN:

W związku ze zgłoszeniami o „znikających” przyciskach operacji na niektórych ekranach i wyświetlanie wyłącznie łączy, chcielibyśmy uwagę, że na zakładce „wszystkie zdarzenia” nie ma dostępnych przycisków umożliwiających ocenę zdarzenia (wyłącznie link). Ewaluacja powinna się odbywać wyłącznie w zakładce „do oceny”.

Faktyczne terminy planowanych wdrożeń mogą ulec zmianie.

 • 6.2 - planowane wdrożenie do 05.07.2017
  • Wgranie brakujących ankiet
  • Algorytm wyszukiwania duplikatów
 • 6.1 - planowane wdrożenie 30.06.2017 od godziny 20:00
  • Poprawa wydajności …
  • Usunięcie komunikatu z pytaniem o przeliczenie karty oceny dla ewaluatora.
  • Wyszukiwarka zdarzeń – usprawnienia (m.in. sortowanie alfabetyczne, wyszukiwanie kontekstowe itp.)
  • Rozróżnienie sposobu oceny monografii wybitnych i normalnych
  • Poprawa prezentacji afiliacji redaktorów w monografiach (pole afiliacja w jednostce oznaczone na „TAK”)
  • Przeliczanie wyników (akceptacji lub odrzucenia) wyłącznie w ramach procesu uruchamianego globalnie w godzinach nocnych. 1)
  • Poprawa oceny wydatkowanych środków w projektach naukowych (Przesunięcie z kryterium II do III. Ocena warunkowa)
  • Poprawne wyświetlanie kodu organu nadającego nagrodę w dziełach wybitnych
  • Poprawa wyświetlania informacji o wdrożeniu patentu oraz o jednostki, na rzecz której wydano patent
  • Usunięcie nadmiarowego wymogu podawania punktacji dla patentu przy wycofywaniu decyzji
  • Dodanie flagi unieważnienia dla oświadczeń nieważnych
  • Zablokowanie możliwości akceptacji decyzji bez podawania uzasadnienia i punktów
  • Poprawa brakujących dat nadania stopni doktora, brakuje nazw podmiotów, które są konieczne w punkcie oceniającym
 • 6.0 - wdrożono 27.06.2017
  • Poprawa algorytmu przeliczania liczby N
  • Algorytm optymalizacyjny
  • DOI jako link
  • Poprawa wyświetlania monografii i rozdziału (Wyświetlanie całości zamiast części)
  • Poprawa brak uzasadnienia dla wybitnej monografii naukowej
  • Domyślne wyświetlanie tylko zaliczonych zdarzeń w zakładce „do oceny” (interfejs dla przewodniczącego)
  • Aktywowanie menu oceny
  • Poprawa nazwy kolumny „Obszar/nazwa”
1)
Obecnie każda tego typu jednostkowa operacja uruchamia cały proces i powoduje istotne opóźnienia. W kolejnej wersji, planowanej na początek przyszłego tygodnia, wprowadzona zostanie optymalizacja, która umożliwi uruchamianie zoptymalizowanego procesu co kilka godzin, wyłącznie dla zdarzeń zaakceptowanych/odrzuconych przez ewaluatorów. Oznacza to, że wyniki decyzji będą widoczne dopiero po przeliczeniu.