Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ankieta_jednostki:sedn [2017/06/30 13:46]
mmichajlowicz
ankieta_jednostki:sedn [2017/10/13 09:52] (aktualna)
mmichajlowicz
Linia 1: Linia 1:
 {{:​ankieta_jednostki:​logo_sedn.jpg?​400|}} {{:​ankieta_jednostki:​logo_sedn.jpg?​400|}}
  
-====== ​Wersje systemu ​SEDN====== +====== SEDN - System Ewaluacji Dorobku Naukowego ​======
-<callout type="​primary"​ icon="​true">​+
  
-**W związku ze zgłoszeniami o "znikających" ​przyciskach operacji na niektórych ekranach i wyświetlanie wyłącznie łączy, chcielibyśmy uwagę, że  +<​grid>​ 
-na zakładce ​"wszystkie zdarzenia" ​nie ma dostępnych przycisków umożliwiających ocenę zdarzenia (wyłącznie link). Ewaluacja powinna się odbywać wyłącznie w zakładce ​"do oceny".**  +<col xs="12" ​sm="​6"​ lg="​6">​ 
-</callout>+<panel type="success" ​title="Wersje systemu SEDN"
 +\\  
 +{{ :​ankieta_jednostki:​sedn:​wzrost.png?​nolink&​100 |}} 
 +\\  
 +<btn type="​success"​ size="​lg"​ block="​true">​[[ankieta_jednostki:​sedn:​wersje_systemu|Przejdź do wersji systemu]]</btn>
  
-  * **6.1 - planowane wdrożenie 30.06.2017 od godziny 20:00** +</​panel>​ 
-     * Poprawa wydajności ... +</​col>​ 
-     * Usunięcie komunikatu z pytaniem o przeliczenie karty oceny dla ewaluatora. + 
-     * Wyszukiwarka zdarzeń – usprawnienia (m.in. sortowanie alfabetyczne,​ wyszukiwanie kontekstowe itp.) +<col xs="​12"​ sm="6" lg="​6">​ 
-     * Rozróżnienie sposobu oceny monografii wybitnych i normalnych +<panel type="​info"​ title="​FAQ - Najczęściej zadawane pytania">​ 
-     * Poprawa prezentacji afiliacji redaktorów w monografiach (pole afiliacja w jednostce oznaczone na "TAK"+\\  
-     * Przeliczanie wyników (akceptacji lub odrzucenia) wyłącznie w ramach procesu uruchamianego globalnie w godzinach nocnych. ((Obecnie każda tego typu jednostkowa operacja uruchamia cały proces i powoduje istotne opóźnienia. ​ +{{ :​ankieta_jednostki:​sedn:​help.png?​nolink&​100 |}} 
-W kolejnej wersji, planowanej na początek przyszłego tygodnia, ​ wprowadzona zostanie optymalizacja,​ która umożliwi uruchamianie zoptymalizowanego procesu co kilka godzin, wyłącznie dla zdarzeń zaakceptowanych/odrzuconych przez ewaluatorów. Oznacza to, że wyniki decyzji będą widoczne dopiero po przeliczeniu.)) ​ +\\ 
-     * Poprawa oceny wydatkowanych środków w projektach naukowych (Przesunięcie z kryterium II do III. Ocena warunkowa) +<btn type="primary" ​size="​lg" ​ block="​true">​ [[ankieta_jednostki:​sedn:​faq|Przejdź do faq]]</​btn>​ 
-     * Poprawne wyświetlanie kodu organu nadającego nagrodę w dziełach wybitnych + 
-     * Poprawa wyświetlania informacji o wdrożeniu patentu oraz o jednostki, na rzecz której wydano patent  +</panel> 
-     * Usunięcie nadmiarowego wymogu podawania punktacji ​dla patentu przy wycofywaniu decyzji +</​col>​ 
-     * Dodanie flagi unieważnienia dla oświadczeń nieważnych + 
-     * Zablokowanie możliwości akceptacji decyzji bez podawania uzasadnienia i punktów +[[ankieta_jednostki:​sedn:​jednostki|System informacyjny ​dla jednostek]] 
-     * Poprawa brakujących dat nadania stopni doktora, brakuje nazw podmiotów, które są konieczne w punkcie oceniającym+ 
 +</​grid>​
  
-  * **6.0 - wdrożono 27.06.2017** 
-    * Poprawa algorytmu przeliczania liczby N 
-    * Algorytm optymalizacyjny ​ 
-    * DOI jako link 
-    * Poprawa wyświetlania monografii i rozdziału (Wyświetlanie całości zamiast części) 
-    * Poprawa brak uzasadnienia dla wybitnej monografii naukowej 
-    * Domyślne wyświetlanie tylko zaliczonych zdarzeń w zakładce „do oceny” (interfejs dla przewodniczącego) 
-    * Aktywowanie menu oceny 
-    * Poprawa nazwy kolumny „Obszar/​nazwa” 
-  ​