← Powrót

Wersje systemu SEDN

Faktyczne terminy planowanych wdrożeń mogą ulec zmianie. Wszystkie dodatkowe modyfikacje i plany będą aktualizowane na bieżąco na stronie

 • 6.13 – wdrożono 25.08.2017 o godz. 16:15
  • Mechanizm masowej oceny zdarzeń
 • 6.11 – wdrożono 16.08.2017 o godz. 16:15
  • Poprawka w zakresie wyjątków systemowych przy wejściu w niektóre zdarzenia mobilności
  • Poprawka do zgłoszonych błędnych prezentacji danych o obszarach i dziedzinach w przyznanych stopniach naukowych (rozwój kadry)
 • 6.10 – wdrożono 9.08.2017 o godz. 16:25
  • Wyszukiwarka publikacji
  • Poprawa prezentacji autorów publikacji w wynikach duplikatów
  • Wykluczenie z oceny zdarzeń nie wchodzących do karty oceny (udział w jury)
 • 6.9 – wdrożono 4.08.2017 o godz. 16:00
  • Poprawka zgłoszona przez KEJN w zakresie widoczności podjętych decyzji przez drugiego ewaluatora
  • Wyświetlanie informacji o wagach zdarzeń na interfejsie użytkownika
 • 6.8 – wdrożono 03.08.2017 o godz. 14:00
  • Dodanie sekcji „Prestiżowa kolekcja, w której umieszczono dzieło artystyczne„, zawierającej nazwę i rok przyznania.
  • Dodanie pola ISSN dla monografii.
  • Poprawa nagłówka dla kolumny „Obszar” w Karcie oceny.
  • Optymalizacja długiego wczytywania się widoku w zakładce Karta oceny.
  • Dodanie znaczników w opisach w Karcie oceny.
  • Usunięcie nadmiarowego pola Kod jednostki w Systemie Informacji o Nauce” zostało usunięte.
  • Drobne poprawki wydajnościowe i ergonomiczne.
 • 6.7 - wdrożono 27.07.2017 o godz. 14:00
  • Wprowadzenie wyników jednostek ocenianych w trybie tajnym (obronność)
  • Poprawka w zakresie wyświetlanie informacji o zaliczeniu do liczby N autorów publikacji dla niektórych jednostek niejednorodnych;
  • Poprawa nadmiarowego wykluczania z oceny (ograniczenie SEDN) niektórych, wysoko punktowanych publikacji i monografii
 • 6.6 - wdrożono 25.07.2017 o godz. 16:00
  • Usługa do automatycznego pobierania kolejnych ankiet
  • Modyfikacje w ergonomii (m.in. scalenie zakładek dla „informacje o zdarzeniu” oraz „ocena zdarzenia”, ujednolicenie przycisków akcji )
  • Liczniki zdarzeń pozostałych do oceny dla jednostki i ewaluatora
  • Poprawki do procesu wyliczania kart ocen
  • Optymalizacja wywołania szczegółów pojedynczego zdarzenia w przypadku wejścia z listy prezentującej powyżej 3 tysięcy zdarzeń do oceny
 • 6.5 - wdrożono 21.07.2017 o godz. 15:15
  • Korekta punktacji za dzieła artystyczne
  • Poprawa czytelności wyświetlania zdarzeń w IV kryterium 1)
  • Modyfikacje dla dzieła wybitnego ocenionego przez I ewaluatora - drugi ewaluator nie widzi informacji o wybitności
  • Zawężenie w algorytmie wyszukiwania duplikatów do kryterium uwzględniającego zbieżność autorów afiliowanych w jednostce – w obecnej wersji sprawdzana jest tylko zbieżność tytułów publikacji oraz numerów ISBN, ISMN).
  • Poprawa widoczności akcji w środkach finansowych w przypadku niezatwierdzonego jeszcze projektu;
  • Modyfikacja sposobu wyświetlania informacji o mobilności - dla wykazów 1 i 2 dane o stopniach nie będą prezentowane ponieważ informacje te nie wpływają na kryterium oceny;
  • Modyfikacja sposobu działania akcji „następne zdarzenie” - uwzględnienie filtrowania i sortowania listy zdarzeń;
  • Rozszerzenie prezentacji danych o bezterminowych oświadczeniach o zaliczeniu do liczby N (wyświetlany komplet informacji zawartych w ankiecie)
 • 6.4 - wdrożono 14.07.2017 o godz. 20:00
  • Pełen mechanizm obsługi ewaluacji jednostek niejednorodnych 2)
  • Wczytanie ankiet jednostek niejednorodnych (uwaga: po imporcie ankiet prowadzone będą prace konfiguracyjne w zakresie ich prawidłowego przyporządkowania do GWO i ewaluatorów. Nie wszystkie ankiety będą dostępne od razu po wdrożeniu)
  • Poprawki ergonomiczne na podstawie zgłoszeń:
   • domyślne rozwinięcie kryteriów wyszukiwania na liście zdarzeń.
   • przycisk następne zdarzenie
   • poprawa formatowania danych na ekranie
   • modyfikacje wizualne
  • Poprawa prezentacji odrzuconych zdarzeń typu „Efekty finansowe”
  • Korekta karty oceny dla grupy HS pozycji w zakresie wyeliminowania pozycji: 4 'Dzieła artystyczne'
  • Modyfikacja skróconego opisu rozdziału monografii w zgłoszonych osiągnięciach
  • Uzupełnienie szczegółów projektu o informację o wszystkich jednostkach współrealizujących
  • Poprawa nieprawidłowego wycofywania dzieł wybitnych przez przewodniczącego
  • Poprawka zgłoszona przez KEJN w zakresie ukrycia podjętych decyzji przez drugiego ewaluatora
  • Ujednolicenie opisu rozdziału monografii w zgłoszonych osiągnięciach w zdarzeniach do oceny
  • Zwiększenie częstotliwości przeliczania wyników (akceptacji lub odrzucenia) dla pojedynczych jednostek w ramach procesów wykonywanych maksymalnie do 1 godziny. 3)
 • 6.3 - wdrożono 11.07.2017
  • Algorytm wyszukiwania duplikatów (konfiguracja)
  • Wprowadzenie zabezpieczenia przy jednoczesnym zalogowaniu przez jednego użytkownika na konto ewaluatora lub przewodniczącego zespołu. Uwaga: blokada może skutkować na niektórych przeglądarkach (np. firefox) brakiem możliwości pracy na kilku kartach w tym samym czasie
  • Poprawa ekranu „Zatrudnienie przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych” - dodanie nagłówków, usunięcie nadmiarowych informacji
  • Dodanie mechanizmu jednoczesnego odrzucania powiązanych zdarzeń typu „Efekty finansowe działalności naukowej i innowacyjnej” po wykonaniu oceny „Projekty międzynarodowe i krajowe„
  • Poprawa wyliczenia liczby rekordów na stronie dla wyświetlanych zdarzeń do oceny, dodanie licznika wszystkich rekordów
  • Poprawa wyświetlania nazwy w szczegółach projektu
  • Poprawa wyświetlania załączników dla patentów
  • Blokada przy odrzucaniu efektu praktycznego powodująca, że przy okazji nie jest odrzucany powiązany projekt
  • Poprawa nazewnictwa pól „Inne osiągnięcia świadczące” – „Pełnienie funkcji redaktorów naczelnych” – W szczegółach błędne nazwy pól
  • Uzupełnienie brakujących informacji na widoku: Brak dziedziny dla zdarzenia typu „A08.02 - KO05.01 Stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki
  • Poprawa błędnie wyświetlanego komunikaty podczas oceny patentów : zamiast „podanie punktów jest wymagane' - 'Rodzaj patentu: Wartość jest wymagana'
 • 6.2 - wdrożono 05.07.2017 o godz. 21:00
  • Wgranie brakujących ankiet
  • Algorytm wyszukiwania duplikatów (I etap zmian, niewidoczny dla użytkowników końcowych)
  • Licznik trwania sesji użytkownika
  • Wyłączenie nadmiarowego okna dialogowego (pop-up) z informacją o nocnym przeliczaniu liczby N dla zdarzeń odrzucony (poprawa ergonomii na podstawie zgłoszeń użytkowników)
  • Poprawa prezentacji danych nagród za wybitne dzieło artystyczne ( nagrodach za dzieło wyświetlały się w niewłaściwych kolumnach)
  • Uzupełnienie brakujących informacji o stopniach naukowych w danych o mobilności
  • Naprawa błędów i ponowne włączenie ekranu konfiguracji
  • Poprawa wyświetlania zdarzeń ocenionych w tym samym czasie przez ewaluatorów
  • Poprawa wyświetlania liczby punktów dzieła artystycznego
  • Poprawa wyjątku systemowego, który wyświetlał się dla autorów z niekompletnym zakresem danych
  • Poprawa wyjątku systemowego przy probie wprowadzenia drugiej (negatywnej) opinii ewaluatora w ocenie projektów naukowych
  • Uzupełnieniem brakujących uzasadnień dla wybranych wybitnych monografii naukowej
  • Zablokowanie możliwości akceptacji zdarzenia z kryterium IV bez podania punktów
 • 6.1 - wdrożono 30.06.2017
  • Poprawa wydajności systemu
  • Usunięcie komunikatu z pytaniem o przeliczenie karty oceny dla ewaluatora.
  • Wyszukiwarka zdarzeń – usprawnienia (m.in. sortowanie alfabetyczne, wyszukiwanie kontekstowe itp.)
  • Rozróżnienie sposobu oceny monografii wybitnych i zwykłych
  • Poprawa prezentacji afiliacji redaktorów w monografiach (pole afiliacja w jednostce oznaczone na „TAK”)
  • Przeliczanie wyników (akceptacji lub odrzucenia) wyłącznie w ramach procesu uruchamianego globalnie w godzinach nocnych. 4)
  • Poprawa oceny wydatkowanych środków w projektach naukowych (Przesunięcie z kryterium II do III. Ocena warunkowa)
  • Poprawne wyświetlanie kodu organu nadającego nagrodę w dziełach wybitnych
  • Poprawa wyświetlania informacji o wdrożeniu patentu oraz o jednostki, na rzecz której wydano patent
  • Usunięcie nadmiarowego wymogu podawania punktacji dla patentu przy wycofywaniu decyzji
  • Dodanie flagi unieważnienia dla oświadczeń nieważnych
  • Zablokowanie możliwości akceptacji decyzji bez podawania uzasadnienia i punktów
  • Poprawa brakujących dat nadania stopni doktora, brakuje nazw podmiotów, które są konieczne w punkcie oceniającym
  • Uzupełnianie tekstu podpowiedzi przy odrzucaniu zdarzenia
  • Poprawa przypisania informacji o profilu Przewodniczącego dla Grupy Nauk: NZ
 • 6.0 - wdrożono 27.06.2017
  • Poprawa algorytmu przeliczania liczby N
  • Algorytm optymalizacyjny
  • DOI jako link
  • Poprawa wyświetlania monografii i rozdziału (Wyświetlanie całości zamiast części)
  • Poprawa brak uzasadnienia dla wybitnej monografii naukowej
  • Domyślne wyświetlanie tylko zaliczonych zdarzeń w zakładce „do oceny” (interfejs dla przewodniczącego)
  • Aktywowanie menu oceny
  • Poprawa nazwy kolumny „Obszar/nazwa”
  • Poprawa wyliczania punktów dla monografii typu 2 (autorstwo nieoznaczone)
1)
obecnie zapisane są w tabeli z rozciągniętą prezentacją szczegółów w kolumnach
2)
po wczytaniu ankiet musi jeszcze zostać wykonany proces przypisania ewaluatorów, który będzie już konfigurowany z poziomu aplikacji
3)
Obecnie wyłącznie w ramach procesu uruchamianego globalnie w godzinach nocnych
4)
Obecnie każda tego typu jednostkowa operacja uruchamia cały proces i powoduje istotne opóźnienia. W kolejnej wersji, planowanej na początek przyszłego tygodnia, wprowadzona zostanie optymalizacja, która umożliwi uruchamianie zoptymalizowanego procesu co kilka godzin, wyłącznie dla zdarzeń zaakceptowanych/odrzuconych przez ewaluatorów. Oznacza to, że wyniki decyzji będą widoczne dopiero po przeliczeniu.