← Powrót

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Uwaga: Brak aktywnych przycisków akcji w przypadku zdarzeń typu „Efekty finansowe działalności naukowej i innowacyjnej” spowodowany jest dwuetapowym procesem oceniania. Zdarzenia tego typu możemy ocenić dopiero wtedy, kiedy zostanie zaakceptowane analogiczne zdarzenie (o takiej samej nazwie) typu „Projekty międzynarodowe i krajowe” przez obydwu ewaluatorów. Dopóki więc zdarzenia z kryterium II dotyczące projektów nie uzyskały akceptacji obydwu ewaluatorów (bądź przewodniczącego przy rozbieżnych ocenach), ich odpowiedniki z kryterium III, dotyczące efektów finansowych nie mają uaktywnionych przycisków do oceny.

(nr 1) Co należy zrobić w przypadku gdy nie widać akcji w ocenie zdarzenia?

W związku ze zgłoszeniami o „znikających” przyciskach operacji na niektórych ekranach i wyświetlanie wyłącznie łączy, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że na zakładce „wszystkie zdarzenia” NIE MA dostępnych przycisków umożliwiających ocenę zdarzenia (wyłącznie link). Ewaluacja powinna się odbywać wyłącznie w zakładce „do oceny”.

(nr 2) Po ponownym wejściu do systemu strona nie odejmuje już ocenionych zdarzeń, pomimo iż poprzednio przeliczenie było prawidłowe.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zakładkę, w której znajduje się użytkownik. W części 'Zdarzenia' znajdują się następujące zakładki:

 • Wszystkie - prezentowane są tu wszystkie zdarzenia, które przeszły do karty oceny jednostki;
 • Do oceny - prezentowane są tu zdarzenia, które wymagają jeszcze oceny ewaluatora;
 • Podjęte decyzje - prezentowane są tu zdarzenia, dla których decyzja została już podjęta.

(nr 3) Dlaczego w kryterium IV pojawiają się następujące problemy: nie można odrzucić zdarzenia, opcja ta nie działa; nie można przypisać punktów zdarzeniu, okno z punktacją nie przyjmuje wartości; nie można poprawić pomyłki we wprowadzonej decyzji?

Zdarzenia znajdujące się w zakładce 'Kryterium IV' należy w pierwszej kolejności podzielić na: Efekty badań naukowych i udokumentowane zastosowania lub Osiągnięcia o pozycji międzynarodowej.
Dopiero po tym jak wszyscy eksperci zgodnie przyporządkują zdarzenia trafią one na kartę 'Do oceny' jako zdarzenia przydzielone wcześniej w kryterium IV. W razie rozbieżności zdań ekspertów decyzję o przyporządkowaniu podejmuje Przewodniczący.

(nr 4) Co w przypadku gdy system powiela rekordy projektów badawczych - te same projekty pojawiają się w dwóch różnych zakładkach?

W pierwszej kolejności następuje ocena projektu badawczego, a później efektu praktycznego. Nazwa efektu ma często zbliżoną nazwę do projektu co może sugerować duplikację zdarzeń.

(nr 5) Co w przypadku rozbieżnych ocen, gdy drugi ewaluator jest również przewodniczącym?

(nr 6) Co oznacza i kiedy wykonuje się operacja ponownego przeliczenia liczby N0 w kontekście komunikatu 'Zmiany w liczbie N0 oraz przeliczenia algorytmu optymalizacji wprowadzone zostaną w trakcie nocnego przetwarzania'?

Po odrzuceniu zdarzenia liczba N0 natychmiast się nie zmieni. Aktualizacja liczby N0 oraz przeliczenia algorytmu optymalizacji nastąpi w trakcie nocnego przetwarzania.

(nr 7) Co oznacza pole Ograniczenie SEDN?

Są to zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w karcie oceny w wyniku ograniczenia 3N - 2N0

(nr 8) Dlaczego nie mogę ocenić środków wydatkowanych na realizację projektu (kryterium III)?

Brak możliwości oceny środków wydatkowanych na realizację projektu w przypadku zdarzeń typu „Efekty finansowe działalności naukowej i innowacyjnej” spowodowany jest dwuetapowym procesem oceniania. Zdarzenia tego typu możemy ocenić dopiero wtedy, kiedy zostanie zaakceptowane analogiczne zdarzenie (o takiej samej nazwie) typu „Projekty międzynarodowe i krajowe” przez obydwu ewaluatorów. Dopóki więc zdarzenia z kryterium II dotyczące projektów nie uzyskały akceptacji obydwu ewaluatorów (bądź przewodniczącego przy rozbieżnych ocenach), ich odpowiedniki z kryterium III, dotyczące efektów finansowych nie mają uaktywnionych przycisków do oceny.

(nr 9) Co oznacza kolumna 'Status'?

 • Do weryfikacji – zdarzenie nie było jeszcze ocenione
 • Druga opinia – zdarzenie zostało ocenione przez jednego eksperta
 • Przewodniczący – zdarzenie zostało odmiennie ocenione przez ekspertów, przewodniczący musi podjąć ostateczną decyzję
 • Zaakceptowane – zdarzenie zostało zaakceptowane przez obu ewaluatorów lub – w przypadku odmiennych decyzji – przez przewodniczącego
 • Odrzucone – zdarzenie zostało odrzucone przez obu ewaluatorów lub – w przypadku odmiennych decyzji – przez przewodniczącego

(nr 10) Co oznacza kolumna 'Kwalifikacja'?

 • Zaliczone – zdarzenie spełnia warunki formalne, które może sprawdzić system
 • Odrzucone – zdarzenie nie spełnia warunków formalnych, które może sprawdzić system
 • Ograniczenie SEDN – zdarzenie spełnia warunki formalne, które może sprawdzić system, jednak nie zostało zakwalifikowane do oceny ze względu na ograniczenia uwarunkowane przez Rozporządzenie; takich zdarzeń nie należy oceniać na daną chwilę, jednak należy liczyć się z tym, że w przypadku odrzuceń zdarzeń zaliczonych, zdarzenie o takim statusie może zyskać status „Zaliczone„.