Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ankieta_jednostki:scenariusze:start [2017/02/09 15:31]
kbodziacka
ankieta_jednostki:scenariusze:start [2017/03/27 14:53] (aktualna)
prodzik
Linia 4: Linia 4:
 <callout type="​primary"​ icon="​true"​ title="​Definicje i wyjaśnienia"​ > Część istotnych definicji i wyjaśnień z punktu widzenia oceny parametrycznej możecie Państwo znaleźć na stronie: [[informacje:​definicje|definicje i wyjaśnienia]] </​callout>​ <callout type="​primary"​ icon="​true"​ title="​Definicje i wyjaśnienia"​ > Część istotnych definicji i wyjaśnień z punktu widzenia oceny parametrycznej możecie Państwo znaleźć na stronie: [[informacje:​definicje|definicje i wyjaśnienia]] </​callout>​
  
 +<callout type="​info"​ icon="​true"​ title="​Pracownik jednostki">​ Przez **pracownika jednostki** rozumiemy osobę, która znajduje się na wykazie działu B1 ankiety jednostki. </​callout>​
  
-<callout type="​info"​ icon="​true"​ title="​Przez **pracownika jednostki** rozumiemy osobę, która znajduje się na wykazie dziełu B1 ankiety jednostki. </​callout>​ 
  
  
Linia 18: Linia 18:
    
 <​list-group>​ <​list-group>​
-  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​1|Jak sprawdzić pracowników zaliczonych do liczby N na dany dzień (np. dzień złożenia wniosku o dotację statutową) w systemie POL-on]] 
-  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​2|Role i uprawnienia niezbędne do wypełnienia i złożenia ankiety]] 
-  * {{fa>​remove?​14&​color=#​cccccc}}[[ankieta_jednostki:​scenariusze:​przeksztalcenia|Przekształcenia jednostek w kontekście raportowania dorobku w ankiecie]] 
-  * {{fa>​remove?​14&​color=#​cccccc}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​4|Obsługa danych współdzielonych w ankiecie]] 
-  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​5|Przekazywanie skanów i kopii dokumentów]] ​ 
-  * {{fa>​remove?​14&​color=#​cccccc}}[[ankieta_jednostki:​scenariusze:​6|Przygotowanie ankiety do wysłania]] ​ 
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​7|Algorytm weryfikacji jednostek niejednorodnych w ankiecie wraz z określeniem wymaganego zakresu danych]] ​   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​7|Algorytm weryfikacji jednostek niejednorodnych w ankiecie wraz z określeniem wymaganego zakresu danych]] ​
-  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​8|Uzupełnienie dodatkowych danych ​pracownikach (dziedzina dominująca, wykluczenie z N0)]]+  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​1|Jak sprawdzić pracowników zaliczonych do liczby N na dany dzień (np. dzień złożenia wniosku o dotację statutową) w systemie POL-on]] 
 +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​masowy_import|Masowe wprowadzanie danych]] 
 +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​4|Obsługa danych współdzielonych w ankiecie]]
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​PBN|Pobieranie danych o publikacjach do ankiety z systemu PBN]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​PBN|Pobieranie danych o publikacjach do ankiety z systemu PBN]]
 +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​5|Przekazywanie skanów i kopii dokumentów]] ​
 +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​przeksztalcenia|Przekształcenia jednostek w kontekście raportowania dorobku w ankiecie]]
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​grafy_n|Przykładowe grafy ilustrujące raportowanie oświadczeń pracowników o zaliczeniu do liczby N]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​grafy_n|Przykładowe grafy ilustrujące raportowanie oświadczeń pracowników o zaliczeniu do liczby N]]
-  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​masowy_import|Masowe wprowadzanie ​danych]] +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​3|Raportowanie ​danych ​o zatrudnieniach pracowników B+R w POL-on]] 
-  * {{fa>remove?​14&​color=#​cccccc}}[[ankieta_jednostki:​scenariusze:​3|Raportowanie ​danych o zatrudnieniach pracowników B+R w POL-on]] +  * {{fa>chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​2|Role i uprawnienia niezbędne do wypełnienia i złożenia ankiety]] 
 +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​8|Uzupełnienie dodatkowych ​danych o pracownikach (dziedzina i dyscyplina dominująca,​ Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy)]] 
 +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​6|Wysłanie ankiety do MNiSW]]
 </​list-group>​ </​list-group>​
  
Linia 48: Linia 47:
  
 <​list-group>​ <​list-group>​
 +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[dziedzina_dominujaca_n0|Dziedzina dominująca oraz wykluczenie z N0]] 
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[pracownicy:​wyjasnienia:​wiodaca|Dziedzina wiodąca]] ​   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[pracownicy:​wyjasnienia:​wiodaca|Dziedzina wiodąca]] ​
 +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​dane_poufne|Informacje niejawne, tajemnica przedsiębiorstwa]] ​
 +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​jednostki_niejednorodne|Jednostki niejednorodne]] ​
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[pracownicy:​wyjasnienia:​oswiadczenia|Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych]] ​   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[pracownicy:​wyjasnienia:​oswiadczenia|Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych]] ​
-  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​dane_poufne|Informacje niejawne, tajemnica przedsiębiorstwa]] +  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​pracownicy_do_raportu|Pracownicy pobrani raportu działu B1]]  
   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​1|Pracownicy zaliczeni do liczby N]]   * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​1|Pracownicy zaliczeni do liczby N]]
-  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​pracownicy_do_raportu|Pracownicy pobrani raportu działu B1]]  ​ 
-  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[ankieta_jednostki:​jednostki_niejednorodne|Jednostki niejednorodne]] ​ 
-  * {{fa>​chevron-down?​14&​color=#​009900}} [[dziedzina_dominujaca_n0|Dziedzina dominująca oraz wykluczenie z N0]]  
  
 </​list-group>​ </​list-group>​
Linia 65: Linia 64:
 </​tabs>​ </​tabs>​
  
- 
- 
-<button type="​success"​ size="​lg"​ icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​karta_wdrożenia_aplikacji_produktu_ost.docx|Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim]] </​button>​ 
  
 \\ \\
Linia 77: Linia 73:
   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]
   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]
-  * [[ankieta_jednostki:​reguly:start|Reguły weryfikacji danych]]+  * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:start|Instrukcje i wyjaśnienia]]
   * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]]   * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]]
-  * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:szkolenia|Szkolenia]]+  * [[ankieta_jednostki:​reguly:start|Reguły weryfikacji danych]]
   * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]]   * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]
   ​   ​