Instrukcje i wyjaśnienia

Definicje i wyjaśnienia

Część istotnych definicji i wyjaśnień z punktu widzenia oceny parametrycznej możecie Państwo znaleźć na stronie: definicje i wyjaśnienia

Pracownik jednostki

Przez pracownika jednostki rozumiemy osobę, która znajduje się na wykazie działu B1 ankiety jednostki.