Uzupełnianie danych rozdziałów

Uzupełnianie danych o rozdziałach odbywa się w sposób dwojaki – niektóre informacje można dopisać bezpośrednio przy rozdziale. Pozostałe punkty wymienione poniżej stanowią informacje o monografii, w której znajduje się rozdział. W takich przypadkach dane te można dodać jedynie w nowej aplikacji PBN dopisując je do monografii znajdujących się w Widoku Specjalnym → Prace Niesprawozdane. Więcej informacji na ten temat znajdą państwo w dokumencie Parametryzacja w PBN – Podręcznik użytkownika

Czym jest praca niesprawozdawana?

Jest to monografia, która nie stanowi części oficjalnego sprawozdania jednostki. W systemie PBN otrzymuje ona etykietę PBN-NR, która nigdy nie zmienia się na PBN-AR. Można ją tworzyć i edytować jedynie w nowej wersji systemu PBN.

Jak tworzyć i edytować monografię niesprawozdaną?

1. Dane o liczbie autorów całej monografii (oraz o wybranych autorach z imienia i nazwiska)

Należy uzupełnić informację o wszystkich autorach monografii naukowej, w której znajduje się sprawozdawany przez nas rozdział (Rozporządzenie ws. Kategoryzacji ; Załącznik 1, PKT B ust 2, pkt 2 ).

W tym celu należy:

  • wejść w panel edycji monografii niesprawozdanej
  • uzupełnić monografię niesprawozdaną w następującym zakresie:
  • Wymienić autorów całej monografii (zbiorczo ze wszystkich rozdziałów) zgodnie z zasadami obowiązującymi w PBN (z imienia i nazwiska wymieniamy tych autorów, którzy są albo pracownikami naszej jednostki albo afiliowali do niej swój rozdział),
  • Wpisać liczbę pozostałych autorów (niewymienionych z imienia i nazwiska) całej monografii (zbiorczą ze wszystkich rozdziałów),
  • Wpisać dane o redaktorach tej monografii kierując się takimi samymi wytycznymi jak przy autorach
  • Po zakończeniu edycji monografii, klikamy „ZAPISZ” – monografia została edytowana dla każdego rozdziału do niej podpiętego

UWAGA! Do ankiety wejdą tylko te rozdziały, które opublikowane są w monografii posiadającej co najmniej 4 autorów. Rozdziały w monografii o liczbie autorów 3 lub mniej wejdą do ankiety jako monografia pod warunkiem uzupełnienia kompletu danych o samej monografii.

2. Dane o liczbie arkuszy całej monografii

Należy uzupełnić informację o arkuszach wydawniczych całej monografii, w której znajduje się sprawozdawany przez nas rozdział (Rozporządzenie z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, Załącznik nr 1, część B ust. 2, pkt 2).

W tym celu należy:

  • wejść w panel edycji monografii niesprawozdanej
  • uzupełnić monografię niesprawozdaną informacjami o jej objętości podanej w arkuszach wydawniczych
  • po zakończeniu edycji monografii, klikamy „ZAPISZ” – monografia została edytowana dla każdego rozdziału do niej podpiętego