Aby ujednolicić czasopismo należy:

- wejść w panel „Ujednolicanie czasopism”

- system wyświetli listę naszych artykułów i sugestii czasopism do powiazania z tymi, które wprowadziliśmy do PBN

- aby wyświetlić szczegóły czasopisma sugerowanego przez system należy kliknąć przycisk znajdujący się przy jego nazwie (1)

- aby powiązać czasopismo z tym sugerowanym przez system, należy zaznaczyć odpowiedni checkbox (2)

Często zadawane pytania

Czy powiązanie czasopisma wprowadzonego do PBN z czasopismem sugerowanym przez system wpływa na dane czasopisma wprowadzonego?

Nie. Ujednolicanie czasopism nie modyfikuje danych już wprowadzonych przez Importera Publikacji. Tworzy jedynie powiązanie pomiędzy wprowadzonym czasopismem a czasopismem z listy ministerialnej.

Co w przypadku kiedy zmienił się ISSN czasopisma i sugerowane przez system czasopismo ma tą samą nazwę ale inny numer ISSN niż to wprowadzone przez Importera publikacji?

Należy wprowadzić ISSN taki, jaki posiada czasopismo w chwili publikacji. Jeżeli numer różni się od numeru na wykazie należy utworzyć powiązanie ręcznie.

Co w przypadku, kiedy system wyświetla mi listę czasopism, których sam nie powiązał, ale nie ma dla mnie żadnych sugestii, co do powiązania czasopism?

Może to oznaczać, że sprawozdany artykuł znajduje się w czasopiśmie spoza listy czasopism ministerialnych.