Ujednolicanie autorów w PBN


Aby dokonać przypasowania autorów w PBN do systemu POLon należy:

  • Zalogować się do nowej aplikacji PBN dostępnej tutaj,
  • Otworzyć panel „Ujednolicanie autorów”, który jest dostępny w zakładce Widoki Specjalne
  • System wyświetli nam osoby, których nie mógł jednoznacznie przyporządkować do osób z systemu POL-on

  • Propozycje osób do powiązania do naszego autora wyświetlają się w ramkach pod informacjami o publikacji
  • Aby uzyskać więcej informacji o sugerowanej osobie, należy najechać na nią wskaźnikiem myszki. Po lewej stronie wyświetli się informacja o aktualnych i archiwalnych miejscach zatrudnienia danej osoby
  • Aby powiązać naszego autora z jedną z sugerowanych przez system osób, wystarczy na nią kliknąć.

Do ankiety jednostki jako autorzy z jednostki będą brane tylko te osoby, które zostaną zaliczone do wykazu B.1 ankiety w danej jednostce. Do systemu PBN powinno się jednak raportować wszystkich autorów a weryfikacja pod kątem wykazu pracowników B.1 nastąpi dopiero po przesłaniu danych do modułu ankiety systemu POL-on.


Często zadawane pytania

Co w przypadku, jeśli żadna z sugerowanych osób nie jest moim autorem?

Jeśli autorem naszej publikacji jest pracownik B+R należy sprawdzić czy na pewno figuruje w bazie pracowników w POL-on i dokonać tam ewentualnego uzupełnienia. Niemożliwe będzie ujednolicenie osób niefigurujących w rejestrach pracowników systemu POL-on.