TWORZENIE I EDYCJA MONOGRAFII NIESPRAWOZDANEJ

Tworzenie PBN-NR przy dodawaniu nowego rozdziału do PBN

- Należy wybrać przycisk „Dodaj nowy rozdział” w panelu po lewej stronie

- Następnie, zanim przejdziemy do edycji danych rozdziału, musimy uzupełnić dane o monografii, klikamy na przycisk „NIE MA NA LIŚCIE”

- Otworzy nam się kreator monografii niesprawozdanej, uzupełniamy go danymi o monografii, w której znajduje się nasz rozdział

- Po zakończeniu edycji monografii, klikamy „ZAPISZ”. Zostaniemy przeniesieni z powrotem do pulpitu edycji rozdziału, uzupełniamy dane o rozdziale i klikamy przycisk „ZAPISZ”

- Dodany przez nas rozdział znajdzie się w przeglądzie sprawozdawczym z etykietą PBN-S, książka, która stanowi jego tło znajduje się w Przeglądzie Prac Niesprawozdanych w Widokach Specjalnych


Tworzenie PBN-NR dla rozdziału dodanego w starej aplikacji PBN

- Rozpoczynamy edycję rozdziału

- W pierwszej zakładce danych rozdziału, znajdują się informacje o książce, której fragment stanowi dany rozdział

- Klikamy na przycisk „EKSPORTUJ”

- Książka, która stanowi tło tego rozdziału znajduje się już w Przeglądzie Prac Niesprawozdanych w Widokach Specjalnych


Edycja monografii niesprawozdanej

- Należy wybrać przycisk „Widok Specjalny” a następnie „Prace niesprawozdane” w panelu po lewej stronie

- Należy wybrać przycisk „EDYTUJ”, otworzy nam się kreator edycji monografii

- Po zakończeniu edycji monografii, klikamy „ZAPISZ” – monografia została edytowana dla każdego rozdziału do niej podpiętego