Moduł Danych do Ankiety Jednostki w systemie PBN


Należy rozróżnić Moduł Danych do Ankiety Jednostki w systemie PBN od docelowej Ankiety Jednostki w systemie POL-on. Moduł Danych do Ankiety Jednostki przygotowuje jedynie informacje o publikacjach w celu przesłania ich do systemu POL-on.

Aby dane, które gromadziliśmy w Module Sprawozdawczym Polskiej Bibliografii Naukowej zostały przesłane przez system PBN do systemu POL-on (skąd zostaną przekazane dalej w celu dokonania ich ewaluacji) muszą one spełnić wymogi stawiane przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, zwanym dalej Rozporządzeniem ws. Ewaluacji.


Poniższa grafika przedstawia działanie Modułu Danych do Ankiety Jednostki w nowej aplikacji Polskiej Bibliografii Naukowej. W ankiecie jednostki wezmą udział jedynie prace, które zostały podane archiwizacji w Module Sprawozdawczym PBN – jest to konieczny warunek wstępny.

Prace zarchiwizowane będą kopiowane do Modułu Danych do Ankiety gdzie staną się obiektem odrębnym względem swojego pierwowzoru w Przeglądzie PBN. Po stronie Modułu Danych do Ankiety nie będzie możliwa edycja danych, które zostały sprawozdane do Modułu Sprawozdawczego. Będzie tam możliwe jedynie dodanie informacji, których Moduł Sprawozdawczy nie zabiera a będą niezbędne w procesie oceny publikacji w Ankiecie Jednostki (np. informacji o czasopiśmie zagranicznym spoza wykazu ministerialnego). Moduł Danych do Ankiety Jednostki podzielony został na dwa widoki funkcjonalne – „Przenoszenie” i „Przegląd”. „Przenoszenie” umożliwia zakwalifikowanie przez Importera Publikacji prac, które chce on przesłać do Ankiety Jednostki. „Przegląd” pokazuje Importerowi jakie publikacje zostaną przesłane przez system PBN do Ankiety Jednostki w systemie POLon. Aby publikacje mogły zostać przeniesione do widoku „Przegląd”, muszą spełnić komplet wymagań określonych przez Rozporządzenie ws. ewaluacji.

UWAGA!

System zablokuje możliwość przeniesienia publikacji niekompletnych. Uzupełnienie wymaganych danych obywa się głównie w przeglądzie Modułu Sprawozdawczego PBN (informacje o wymaganych danych zostały opisane w dokumencie Parametryzacja w PBN – Podręcznik użytkownika). Jedynie publikacje, które znajdą się w widoku „Przegląd” i otrzymają etykietę „ANKIETA” zostaną przesłane do systemu POL-on w celu przekazania ich do ewaluacji.