Informacje dodatkowe


Minimalna liczba arkuszy

Do „Widoku danych do ankiety jednostki” w PBN będą zaciągać się jedynie publikacje spełniające kryteria objętościowe określone przez Rozporządzenie z dnia 12.12,2016 R. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Kryteria, o których mowa to:

 • minimum 6 arkuszy wydawniczych dla monografii naukowej (dotyczy również odrębnie publikowanych map)
 • minimum 0,5 arkusza wydawniczego dla rozdziału w monografii (dotyczy również odrębnie publikowanych map, które należy zawsze wprowadzać do PBN jako monografię jednak od ich objętości zależy sposób ich oceniania na dalszych etapach ankiety)
 • minimum 0,25 arkusza wydawniczego dla hasła encyklopedycznego

Wymóg tylko jednokrotnego sprawozdania danej publikacji

Zapis Rozporządzenia ws. kategoryzacji mówi: „2. Przy kompleksowej ocenie nie są uwzględniane publikacje naukowe lub monografie naukowe zamieszczone przez jednostkę w wykazach, o których mowa w części B ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia:

 1. więcej niż raz;
 2. jednocześnie jako monografia naukowa i rozdział w monografii naukowej;
 3. niezgodnie z afiliacją wskazaną przez ich autora lub autorów.”

Należy się więc upewnić, że jednostka nie ma prac sprawozdanych w taki sposób. W weryfikacji prac sprawozdanych więcej niż raz pomocny może być widok „Potencjalne Duplikaty”. Ewentualne prace sprawozdane jednocześnie jako monografia naukowa i rozdział w monografii naukowej należy zweryfikować i poprawić samodzielnie.

Jak oznaczyć prace jako duplikat?

Aby oznaczyć publikacje jako duplikat innej publikacji należy:

 • należy wybrać przycisk „Duplikaty” a następnie „Potencjalne” w panelu po lewej stronie
 • wyświetli się lista prac, które potencjalnie mogą być swoimi duplikatami
 • aby uzyskać podgląd danej pracy należy kliknąć w jej tytuł
 • aby oznaczyć prace jako duplikat (a tym samym usunąć ją) należy zaznaczyć checkbox przy jej tytule (1) i kliknąć „ZAPISZ” (2)
 • jeśli użytkownik stwierdzi, że prace wskazane przez system nie są swoimi duplikatami i nie chce ich widzieć więcej w tym panelu, nie zaznacza żadnego z tytułu z pary potencjalnych duplikatów tylko klika „ZAPISZ” (2) (publikacje znikną z widoku duplikatów – akcja nie będzie miała żadnego wpływu na zawartość sprawozdanych prac)