Uzupełnienie dodatkowych danych o pracownikach (dziedzina i dyscyplina dominująca, Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy)

W celu uzupełnienia dodatkowych danych o pracownikach takich jak:

  • obszar wiedzy, dziedzina nauki lub sztuki i dyscyplina naukowa lub artystyczna określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez pracownika jednostki,
  • Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy

należy przejść do edycji danych na potrzeby Ankiety jednostki Działu 1 wybierając jedną z dwóch ścieżek dotarcia:

  • 1 Pracownicy > 2 Działalność B+R > 3 Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N > 4 Przejdź do edycji > 5 widok edycji > 6 edycja danych dotyczących pracownika poprzez kliknięcie w nazwisko pracownika i przejście do jego zakładki > 7 edycja danych (dziedzina i dyscyplina dominująca, Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy) w kolumnach oznaczonych na zielono


  • 1 Ankieta jednostki > 2 Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych > 3 Widok wykazu złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N > 4 Przejdź do edycji > 5 widok edycji - Wymagana rola INST_OCENA_PARAMETRYCZNA > 6 edycja danych dotyczących pracownika poprzez kliknięcie w nazwisko pracownika i przejście do jego zakładki > 7 edycja danych (dziedzina i dyscyplina dominująca, Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w świadczeniu pracy) w kolumnach oznaczonych na zielono
Dodatkowe warunki:
  • Wymagana rola z dostępem do edycji pracowników: INST_PR albo INST_NAUK_PR.
  • W przypadku wejścia do wykazu z kontekstu instytucji głównej należy zmienić kontekst (Filtr „Aktualna jednostka” w lewym górnym rogu ekranu) na właściwa jednostkę naukową.

Potencjalne problemy

Dlaczego po przejściu do 'Wykaz złożonych oświadczeń o zaliczeniu do liczby N ' nie widzę akcji 'Edytuj dane'

Możliwość edycji danych wymaga zainicjowania ankiety. Utworzyć ankietę może jedynie użytkownik posiadający rolę INST_OCENA_PARAMETRYCZNA. Patrz powyżej: Dlaczego nie widzę działów ankiety po wejściu w 'Ankieta jednostki'

Dlaczego nie widzę pozycji w menu 'Ankieta jednostki'

Aby pozycja była dostępna wymagane jest posiadanie roli INST_OCENA_PARAMETRYCZNA

Dlaczego nie widzę działów ankiety po wejściu w 'Ankieta jednostki'

Aby działy były widoczne należy utworzyć ankietę (Akcja 'Utwórz ankietę'). Po wywołaniu akcji zainicjowana zostanie możliwość uzupełniania danych do ankiety. Akcja Edytuj dane do ankiety zaprezentuje pełną listę działów.