← Powrót

Obsługa danych współdzielonych w ankiecie

Współdzielenie danych oznacza, że w systemie dane jednego obiektu mogą być edytowane przez wiele jednostek. Np. Jeśli w systemie POL-on wprowadzono projekt naukowy, który jest współrealizowany przez wiele jednostek, każda z tych jednostek (o ile posiada uprawnienia do POL-on) może korygować wszystkie informacje tego projektu a także go usunąć.

Współdzielenie danych obejmuje takie obszary (wchodzące w skład ankiety) jak:

  • Pracownicy
  • Patenty i dokonania
  • Dzieła artystyczne
  • Projekty naukowe
  • Czasopisma wydawane przez jednostki naukowe
Pamiętaj, że edytując dane zmieniasz je również innym jednostkom.Dane w ankiecie
W przypadku gdy jednostka oznaczy dział ankiety jako „gotowy” stan danych działu zostaje „zamrożony” w postaci pliku xml (zakres informacji zgodny z prezentowanym raportem). W takim przypadku korekta informacji w POL-on nie spowoduje zmian w ankiecie. W celu uwzględnienia korekt należy przywrócić dział ponownie do edycji (administrator ankiety: INST_OCENA_PARAMETRYCZNA). Ponowne oznaczenie działu jako gotowe pobierze najświeższe informacje z bazy.