Raportowanie danych o zatrudnieniu pracowników B+R w systemie POL-on

Struktura danych dotyczących pracowników oraz ich zakres opisany został na stronie pomocy modułu Pracownicy.

W systemie POL-on relacja zatrudnienia rozumiana jako stosunek pracy w uczelni jest odwzorowana na poziomie jednostki centralnej. Nie ma możliwości przypisania zatrudnienia do jednostek podrzędnych (wydziałów, instytutów). Powiązane z jednostkami podstawowymi jest opisane przy pomocy innych, formalnych relacji takich jak: oświadczenie o zaliczeniu do b+r, przypisanie do minimum kadrowego kierunku prowadzonego przez dany wydział, przypisanie do minimum kadrowego uprawnień do nadawania stopni naukowych. Istnieje również możliwość technicznego wskazania powiązana pracownika z daną jednostką podstawową w warunkach zatrudnienia, stanowiących element powiązany z daną umową o pracę, jako „miejsce wykonywania B+R”.