Menadżer multimediów

Wysyłanie pliku

Pliki w terminy

Plik

Data:
2017/02/27 11:51
Nazwa pliku:
20161212_rozporzadzenie_w_sprawie_przyznawania_kategorii_naukowej_jednostkom_naukowym_i_uczelniom_w_ktorych_zgodnie_z_ich_statutami.pdf
Rozmiar:
1MB
Odnośniki do:
Baza aktów prawnych