Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ankieta_jednostki:reguly:start [2017/03/27 14:54]
prodzik [Dokumenty]
ankieta_jednostki:reguly:start [2017/05/17 09:53] (aktualna)
prodzik [Dokumenty]
Linia 49: Linia 49:
   * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​rodzaj_dziela.xlsx|Słownik rodzaju dzieła architektonicznego]]   * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​rodzaj_dziela.xlsx|Słownik rodzaju dzieła architektonicznego]]
   * [[ https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​specyfikacja_wymagan_-_ankieta_jednostki_naukowej_v5.pdf|Specyfikacja dostępności danych POL-on/​PBN]] ​   * [[ https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​specyfikacja_wymagan_-_ankieta_jednostki_naukowej_v5.pdf|Specyfikacja dostępności danych POL-on/​PBN]] ​
-  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​pomoc_uzytkownika.pdf|Ankieta jednostki-podręcznik użytkownika]]+  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​pomoc_uzytkownika.pdf|Podręcznik użytkownika ​- Ankieta jednostki]]
   * [[https://​pbn-ms.opi.org.pl/​pbn-report-web/​filemanagement/​getfile?​fileName=Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN (podręcznik użytkownika).pdf|Podręcznik użytkownika systemu PBN]]    * [[https://​pbn-ms.opi.org.pl/​pbn-report-web/​filemanagement/​getfile?​fileName=Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN (podręcznik użytkownika).pdf|Podręcznik użytkownika systemu PBN]] 
   * [[http://​www.dziennikustaw.gov.pl/​du/​2016/​2154/​D2016000215401.pdf|Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych]]   * [[http://​www.dziennikustaw.gov.pl/​du/​2016/​2154/​D2016000215401.pdf|Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych]]
Linia 58: Linia 58:
 <panel type="​default"​ title="​Pozostałe materiały"​ no-body="​true">​ <panel type="​default"​ title="​Pozostałe materiały"​ no-body="​true">​
 <​list-group>​ <​list-group>​
-  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​konferencje|Materiały z konferencji]]  +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/polon/​konferencje|Materiały z konferencji]]  
-  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​filmy-szkoleniowe|Filmy szkoleniowe]] ​+  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/polon/​filmy-szkoleniowe|Filmy szkoleniowe]] ​
 </​list-group></​panel>​ </​list-group></​panel>​