Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
ankieta_jednostki:reguly:start [2017/03/13 16:20]
kjastrzebska
ankieta_jednostki:reguly:start [2017/05/17 09:53] (aktualna)
prodzik [Dokumenty]
Linia 29: Linia 29:
   * Zatrudnienia   * Zatrudnienia
  
-<button type="​success"​ size="sm" icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v4_1.pdf|Reguły - aktualna wersja ​4.1]] </​button>​+<button type="​success"​ size="lg" icon="​glyphicon glyphicon-download-alt">​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v5.pdf|Reguły - aktualna wersja ​5.0]] </​button>​
 \\ \\
 \\ \\
  
 +<callout type="​warning"​ icon="​true">​ W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie  prezentują się w raporcie </​callout>​
  
  
-<callout type="​warning"​ icon="​true">​ W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie  prezentują się w raporcie </​callout>​ 
  
 \\ \\
 \\ \\
- +<panel type="default"​ title="​Dokumenty do pobrania"​ no-body="​true">​ 
- +<list-group
-<​html>​<h3 style="background-color: #EEEEEE;">Pozostałe dokumenty</​h3></​html>​ +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v4_1.pdf|Reguły - archiwalna wersja 4.1]] 
- +  [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v4.pdf|Reguły - archiwalna ​wersja 4.0]] 
- +  ​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v3_20170206.pdf|Reguły - archiwalna ​wersja 3.0]] 
-<datatables+  ​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v2.1.pdf|Reguły - archiwalna ​wersja 2.0]] 
-^ Lp^ Nazwa dokumentu ^ Plik ^ +  ​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​faq-ankieta_jednostki_v3.pdf|FAQ]] 
-|  1  ​| Reguły - archiwalna wersja 4. [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v4.pdf|Pobierz ​Reguły-wersja 4.0]] | +  ​* [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​karta_wdrożenia_aplikacji_produktu_zatwierdzona.docx|Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim]] 
- 2  | Reguły - archiwalna wersja 3.0  | [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v3_20170206.pdf|Pobierz ​Reguły-wersja 3.0]] | +  [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​rodzaj_dziela.xlsx|Słownik rodzaju dzieła architektonicznego]] 
- 3  | Reguły - archiwalna wersja 2.0  | [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​reguly_v2.1.pdf|Pobierz ​Reguły-wersja 2.0]] | +  ​* [[ https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​specyfikacja_wymagan_-_ankieta_jednostki_naukowej_v5.pdf|Specyfikacja dostępności danych POL-on/PBN]]  
- 4  | FAQ    | [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​reguly/​faq-ankieta_jednostki_v3.pdf|Pobierz plik FAQ]] | +  [[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​pomoc_uzytkownika.pdf|Podręcznik użytkownika ​- Ankieta jednostki]] 
-|  5  | Karta wdrożenia i aplikacji w języku angielskim  ​[[https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​karta_wdrożenia_aplikacji_produktu_zatwierdzona.docx|Pobierz Kartę]]| +  * [[https://​pbn-ms.opi.org.pl/​pbn-report-web/​filemanagement/​getfile?​fileName=Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN (podręcznik użytkownika).pdf|Podręcznik użytkownika ​systemu ​PBN]]  
-|  6  | Specyfikacja dostępności danych POL-on/​PBN  ​[[ https://​polon.nauka.gov.pl/​help/​lib/​exe/​fetch.php/​ankieta_jednostki/​specyfikacja_wymagan_-_ankieta_jednostki_naukowej_v5.pdf|Pobierz Specyfikację]]| +  ​* [[http://​www.dziennikustaw.gov.pl/​du/​2016/​2154/​D2016000215401.pdf|Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych]] 
-|  7  ​| Podręcznik użytkownika ​systemu PBN               ​| ​[[https://​pbn-ms.opi.org.pl/​pbn-report-web/​filemanagement/​getfile?​fileName=Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN (podręcznik użytkownika).pdf|Pobierz ​Podręcznik użytkownika PBN]]| +  * [[http://​www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_07/9196d392a17bff43f33ced3017ac5a58.pdf|Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce]]  
-|  8  | Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych[[http://​www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/D2016000215401.pdf|Treść rozporządzenia]]| +</list-group></panel>
-|  9  ​| Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce                | [[http://​www.bip.nauka.gov.pl/​g2/​oryginal/​2015_07/​9196d392a17bff43f33ced3017ac5a58.pdf|Treść rozporządzenia]]| +
-|  10  | Materiały z konferencji ​               | [[https://​polon.nauka.gov.pl/​konferencje|Przejdź do serwisu informacyjnego POL-on]]| +
-</datatables>+
 \\ \\
 \\ \\
 +<panel type="​default"​ title="​Pozostałe materiały"​ no-body="​true">​
 +<​list-group>​
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​polon/​konferencje|Materiały z konferencji]] ​
 +  * [[https://​polon.nauka.gov.pl/​polon/​filmy-szkoleniowe|Filmy szkoleniowe]] ​
 +</​list-group></​panel>​
 +
 ---- ----
  
Linia 65: Linia 68:
   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]   * [[ankieta_jednostki:​faq:​start|FAQ-Najczęściej zadawane pytania]]
   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]   * [[ankieta_jednostki:​harmonogram|Harmonogram]]
 +  * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:​start|Instrukcje i wyjaśnienia]]
   * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]]   * [[ankieta_jednostki:​rozwiazanie_architektoniczne:​start|Przyjęte rozwiązanie architektoniczne]]
-  * [[ankieta_jednostki:​scenariusze:start|Instrukcje i wyjaśnienia]]+  * [[ankieta_jednostki:​reguly:start|Reguły weryfikacji danych]] 
 +  * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]]
   * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]   * [[ankieta_jednostki:​szkolenia:​szkolenia|Szkolenia]]
-  * [[ankieta_jednostki:​zakres_danych|Specyfikacja danych]] 
   ​   ​